Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged)

Cílem fondu je zajistit střednědobý až dlouhodobý růst kapitálu a příjem. Fond bude investovat na širokém spektru trhů na celém světě a zajistí tak expozici vůči dluhopisům investičního stupně, dluhopisům s vysokým výnosem a z rozvíjejících se trhů i vůči akciím společností. Méně než 30 % úplných čistých aktiv fondu bude investováno do hybridů nebo CoCos, přičemž méně než 20 % celkových čistých aktiv bude investováno do CoCos. Fond může investovat do dluhopisů emitovaných vládami, společnostmi a dalšími subjekty. Fond má možnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. Tento fond může investovat celosvětově, a může proto investovat i do zemí považovaných za rozvíjející. Fond může investovat až 50 % do globálních vládních dluhopisů a může také mít expozici méně než 30 % vůči infrastrukturním cenným papírům a uzavřeným realitním investičním fondům (REITS). Za běžných tržních podmínek může fond investovat až 100 % do celosvětových dluhopisů investičního stupně, 50 % do dluhopisů z rozvíjejících se trhů, 50 % do akcií společností z celého světa a 60 % do vysoce úročených dluhopisů. Za nepříznivých podmínek na trhu může fond držet až 25 % svých aktiv v hotovosti nebo nástrojích peněžního trhu (hotovost a krátkodobé vklady, vkladové certifikáty a směnky, fondy peněžního trhu). Fond může investovat přímo do aktiv nebo dosáhnout expozice nepřímo jinými povolenými způsoby, mimo jiné prostřednictvím derivátů. Fond může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy, i k investičním účelům, v souladu s rizikovým profilem fondu. Referenční měna fondu je zajištěna referenční měnou dané třídy podílů. Toto zajištění má za následek převádění (neboli „replikaci“) výnosů vyjádřených v referenční měně fondu do výnosů vyjádřených v referenční měně dané třídy podílů. Fond je aktivně řízen bez provázání s indexem. Zdroj příjmů fondu budou tvořit zejména výplaty dividend z akcií a kupónových plateb z držení dluhopisů.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 1 064,00 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Klíčové informace
Třída aktiv Smíšený
Číslo ISIN LU1322385888
Třída akcií A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)
Měna CZK
Založení třídy akcií 30. 11. 2015
Benchmark Bez benchmarku
Majetek ve fondu 1 579 825 351,04 CZK
Výkonnost
1 měsíc 5,56%
3 měsíce -0,56%
6 měsíců -5,00%
od začátku roku -11,55%
1 rok -9,98%
3 roky -6,67%
5 let -2,74%
od založení fondu 6,40%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.66%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
16,60

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů