Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 16.5.2022 10154,65 CZK -3,98 -6,87 12,01 -12,75

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 16.5.2022 1800,98 USD -9,42 -23,46 16,35 -17,51
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 16.5.2022 8262,74 CZK -7,05 -4,73 n/a -16,46
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 16.5.2022 446,45 EUR -7,36 -6,69 33,46 -17,70
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 16.5.2022 12902,16 CZK -10,25 -7,78 29,01 -21,94
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 16.5.2022 530,96 EUR -8,55 2,02 75,24 -18,46

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)