Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 4 1.2.2023 1111,00 CZK 3,16 -5,45 n/a 3,54
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 1.2.2023 807,10 EUR 3,58 -9,43 10,94 4,14
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 1.2.2023 10480,68 CZK 3,68 -5,58 17,92 4,25

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 30.1.2023 945,34 CZK 12,92 3,83 n/a 12,74
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 6 1.2.2023 8,51 EUR 7,05 -12,85 n/a 8,53
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 6 1.2.2023 1481,00 CZK 6,62 -0,60 19,73 8,34
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 1.2.2023 1891,58 USD 8,71 -11,60 -1,03 8,80
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 1.2.2023 8983,62 CZK 5,78 -2,02 n/a 6,53
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 1.2.2023 466,09 EUR 5,38 -6,98 39,26 6,12
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 1.2.2023 13953,64 CZK 4,08 -4,44 35,84 4,08
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 1.2.2023 544,81 EUR 5,72 -9,52 75,51 5,72
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 6 1.2.2023 139,82 EUR 8,75 -20,39 n/a 8,75
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 6 1.2.2023 179,17 USD 9,09 -17,53 n/a 9,09
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 6 1.2.2023 2619,97 CZK 7,04 n/a n/a 7,04
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 5 1.2.2023 254,27 EUR 6,59 -11,59 n/a 6,59
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 5 1.2.2023 308,42 USD 6,93 -8,29 n/a 6,93

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 4 1.2.2023 925,60 CZK 4,12 -7,90 n/a 4,19
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 1.2.2023 10,62 EUR 2,61 -9,92 -6,68 3,01
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 3 1.2.2023 93,48 EUR 1,73 -9,65 n/a 1,93

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)