Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 3 15.7.2024 1197,00 CZK 2,40 8,42 n/a 3,01
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 4 15.7.2024 905,99 EUR 0,98 10,83 19,04 6,45
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 4 15.7.2024 12149,69 CZK 0,80 12,58 29,91 6,81

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 12.7.2024 522,70 CZK 3,67 -44,68 n/a -22,66
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 4 15.7.2024 10,03 EUR 3,71 15,02 n/a 14,67
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 4 15.7.2024 1782,00 CZK 2,35 18,09 36,97 13,43
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 15.7.2024 2046,29 USD 4,73 9,89 12,77 10,63
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 6 15.7.2024 11513,52 CZK 1,36 20,12 n/a 13,58
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 15.7.2024 576,30 EUR 1,30 17,67 62,12 12,66
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 6 15.7.2024 15396,20 CZK 2,29 11,21 33,69 11,41
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 15.7.2024 687,49 EUR 0,64 19,33 89,67 14,44
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 4 15.7.2024 137,53 EUR 4,80 3,02 -10,48 0,45
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 4 15.7.2024 182,39 USD 4,96 5,26 0,98 1,51
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 4 15.7.2024 3382,78 CZK 5,06 17,85 n/a 12,01
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 4 15.7.2024 315,35 EUR 4,94 15,16 65,82 10,87
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 4 15.7.2024 395,75 USD 5,11 17,63 86,70 12,07

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 3 15.7.2024 986,70 CZK 0,41 6,46 n/a 1,29
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 15.7.2024 10,92 EUR 0,46 5,10 -4,63 0,46
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 2 15.7.2024 100,76 EUR 0,62 7,53 n/a 1,88

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)