Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 40 různých investičních strategií a do 22 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 3.12.2021 11468,06 CZK -2,15 11,26 34,24 9,11

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 3.12.2021 2164,76 USD -4,11 -0,82 50,49 -3,88
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 3.12.2021 9493,35 CZK -4,05 24,73 n/a 19,99
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 3.12.2021 521,22 EUR -4,22 23,97 78,56 19,23
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 3.12.2021 16124,77 CZK -2,52 22,24 80,18 16,03
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 3.12.2021 632,90 EUR -2,51 35,47 124,73 31,04

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)