Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 4 29.9.2022 1004,00 CZK -5,10 -14,84 n/a -15,70
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 30.9.2022 746,74 EUR -3,66 -18,01 2,41 -20,35
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 30.9.2022 9616,62 CZK -3,27 -14,36 6,95 -17,37

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 28.9.2022 998,59 CZK -10,59 -16,44 n/a -8,07
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 6 29.9.2022 8,03 EUR -7,41 -18,58 n/a -24,70
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 6 29.9.2022 1199,00 CZK -6,91 -17,31 -4,46 -22,39
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 30.9.2022 1590,60 USD -10,11 -28,48 -13,23 -27,15
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK) LU2007298891 6 30.9.2022 7760,39 CZK -4,93 -14,81 n/a -21,54
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 30.9.2022 409,39 EUR -5,42 -18,36 22,13 -24,53
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 6 30.9.2022 13095,48 CZK -7,25 -17,46 27,03 -20,77
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 30.9.2022 507,45 EUR -8,50 -13,97 66,57 -22,07
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 6 28.9.2022 122,65 EUR -13,37 -28,98 n/a -34,58
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 6 28.9.2022 154,64 USD -13,05 -27,28 n/a -33,22
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 5 28.9.2022 214,49 EUR -8,27 -25,19 n/a -28,73
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 5 28.9.2022 256,09 USD -7,96 -23,25 n/a -27,13

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2022
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 4 29.9.2022 856,20 CZK -4,07 -17,03 n/a -16,79
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 29.9.2022 10,07 EUR -4,19 -16,78 -10,96 -15,94
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 3 28.9.2022 89,88 EUR -3,04 -15,17 n/a -14,45

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)