Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 4 17.4.2024 1154,00 CZK -1,87 4,91 n/a -0,69
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 4 17.4.2024 869,00 EUR -0,93 6,58 17,52 2,10
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 4 17.4.2024 11625,87 CZK -0,94 9,03 27,94 2,21

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 16.4.2024 490,87 CZK -4,88 -41,28 n/a -27,37
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 6 17.4.2024 9,06 EUR -0,84 8,35 n/a 3,58
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 6 17.4.2024 1675,00 CZK -0,24 9,98 33,25 6,62
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 17.4.2024 1831,07 USD -2,65 1,35 6,82 -1,01
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 6 17.4.2024 10873,00 CZK -2,44 15,55 n/a 7,26
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 17.4.2024 545,51 EUR -2,55 12,50 58,51 6,64
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 6 17.4.2024 14177,88 CZK -1,18 2,71 28,82 2,59
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 17.4.2024 635,68 EUR -1,83 14,42 86,31 5,81
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 6 17.4.2024 127,02 EUR -4,66 -2,08 -12,50 -7,23
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 6 17.4.2024 167,62 USD -4,51 0,19 -1,08 -6,71
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 6 17.4.2024 3075,37 CZK -3,25 13,45 n/a 1,83
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 6 17.4.2024 287,60 EUR -3,40 10,20 56,21 1,12
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 6 17.4.2024 359,22 USD -3,23 12,74 76,44 1,72

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 4 17.4.2024 956,20 CZK -1,07 3,68 n/a -1,84
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 17.4.2024 10,73 EUR -0,46 2,48 -4,88 -1,29
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 4 17.4.2024 99,15 EUR -0,07 6,71 n/a 0,26

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)