Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 4 28.9.2023 1082,00 CZK -1,37 7,34 n/a 0,84
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 4 29.9.2023 794,88 EUR -1,81 6,45 9,58 2,57
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 4 29.9.2023 10549,59 CZK -1,74 9,70 19,07 4,93

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 27.9.2023 699,12 CZK -13,45 -27,92 n/a -16,62
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 6 28.9.2023 8,22 EUR -4,04 2,05 n/a 4,86
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 6 28.9.2023 1464,00 CZK -3,24 20,49 20,30 7,10
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 29.9.2023 1733,98 USD -2,82 9,01 14,05 -0,26
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 6 29.9.2023 9191,61 CZK -2,42 18,44 n/a 9,00
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 29.9.2023 466,71 EUR -2,66 14,00 38,30 6,27
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 6 29.9.2023 12663,58 CZK -4,66 -3,30 17,63 -5,55
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 29.9.2023 557,00 EUR -3,76 9,76 64,67 8,09
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 6 28.9.2023 118,62 EUR -7,82 -4,03 -15,87 -7,74
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 6 28.9.2023 154,68 USD -7,66 -0,76 -4,25 -5,82
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 6 28.9.2023 2623,29 CZK -6,48 20,09 n/a 7,17
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 6 28.9.2023 248,60 EUR -6,70 15,22 34,81 4,21
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 6 28.9.2023 306,86 USD -6,55 19,11 53,31 6,39

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 4 28.9.2023 906,90 CZK -1,63 5,87 n/a 2,08
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 28.9.2023 10,22 EUR -1,26 1,49 -7,43 -0,87
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 4 28.9.2023 93,24 EUR -1,08 3,66 n/a 1,66

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)