Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 4 1.6.2023 1084,00 CZK -1,19 -1,45 n/a 1,03
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 4 1.6.2023 816,58 EUR -0,40 0,73 12,37 5,37
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 4 1.6.2023 10747,93 CZK 0,11 5,39 20,94 6,91

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 31.5.2023 843,82 CZK 2,92 -11,56 n/a 0,63
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 6 1.6.2023 8,50 EUR 3,81 -6,97 n/a 8,43
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 6 1.6.2023 1505,00 CZK -1,12 9,38 23,36 10,10
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 1.6.2023 1743,91 USD -0,51 -8,32 11,96 0,31
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 6 1.6.2023 9483,82 CZK 0,62 11,90 n/a 12,47
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 1.6.2023 486,43 EUR 0,31 6,51 44,61 10,76
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 6 1.6.2023 13821,88 CZK 2,06 3,97 28,87 3,09
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 1.6.2023 570,18 EUR 5,26 5,89 75,03 10,65
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 6 1.6.2023 125,04 EUR -2,60 -20,53 -11,92 -2,75
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 6 1.6.2023 161,78 USD -2,37 -17,42 0,47 -1,50
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 5 1.6.2023 260,47 EUR 0,70 2,62 47,96 9,19
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 5 1.6.2023 318,99 USD 0,93 6,55 68,62 10,59

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2023
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 4 1.6.2023 925,60 CZK -0,72 1,00 n/a 4,19
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 1.6.2023 10,39 EUR -1,05 -5,72 -6,23 0,78
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 3 1.6.2023 93,53 EUR 0,13 -2,42 n/a 1,98

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)