Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu přesahujícího hodnotu FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD) po odečtení poplatků za dobu tří až pětiletého období investicemi do akcií společností působících v oblasti nemovitostí na celém světě, které splňují kritéria udržitelnosti určená investičním správcem. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně 75 % svých aktiv do udržitelných investic, což jsou investice, které přispívají k vývoji environmentálně odolnějších a inovativnějších měst a infrastruktur. Fond investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do cenných papírů realitních společností na celém světě se zaměřením na společnosti, které investují ve velkých městech, o kterých je správce přesvědčen, že budou vykazovat trvalý ekonomický růst, za podpory faktorů, jako je silná infrastruktura a podpůrné plánovací režimy. Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů a nástrojů peněžního trhu a může také držet hotovost (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může používat deriváty s cílem snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 166,39 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0224508324
Třída akcií A Akumulace USD
Měna USD
Založení třídy akcií 31. 10. 2005
Benchmark FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
Majetek ve fondu 63 673 844,11 USD
Výkonnost
1 měsíc 5,89%
3 měsíce -8,88%
6 měsíců -14,58%
od začátku roku -28,15%
1 rok -25,20%
3 roky -13,39%
5 let 0,00%
od založení fondu 3,70%
Klasifikace dle SFDR
Článek 9:
https://www.schroders.com/cs/cz/soukromy-investor/literature/legal-documents/ Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.84%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,40

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů