Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu investicemi do cenných papírů společností na celém světě, které splňují kritéria udržitelnosti určená investičním správcem. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do cenných papírů společností na celém světě. Fond obvykle drží méně než 50 společností. Dle hodnoticího systému investičního správce si fond udržuje celkově vyšší skóre udržitelnosti než index MSCI AC World (Net TR). Fond investuje do společností s dobrými postupy řízení, které odpovídají kritériím hodnoticího systému investičního správce. Investiční správce může také komunikovat se společnostmi drženými fondem, aby diskutoval identifikované slabiny v udržitelnosti. Více informací o přístupu investičního správce k udržitelnosti najdete v prospektu. Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů a nástrojů peněžního trhu a může také držet hotovost (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může používat deriváty s cílem snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 1.6.2023
Hodnota podílu (NAV) 318,99 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu investicemi do cenných papírů společností na celém světě, které splňují kritéria udržitelnosti určená investičním správcem. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do cenných papírů společností na celém světě. Fond obvykle drží méně než 50 společností. Dle hodnoticího systému investičního správce si fond udržuje celkově vyšší skóre udržitelnosti než index MSCI AC World (Net TR). Fond investuje do společností s dobrými postupy řízení, které odpovídají kritériím hodnoticího systému investičního správce. Investiční správce může také komunikovat se společnostmi drženými fondem, aby diskutoval identifikované slabiny v udržitelnosti. Více informací o přístupu investičního správce k udržitelnosti najdete v prospektu. Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů a nástrojů peněžního trhu a může také držet hotovost (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může používat deriváty s cílem snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0557290698
Třída akcií A Akumulace USD
Měna USD
Založení třídy akcií 23. 11. 2010
Benchmark MSCI AC World (Net TR)
Majetek ve fondu 687 368 068,42 USD
Výkonnost
1 měsíc 0,93%
3 měsíce 5,80%
6 měsíců 7,67%
od začátku roku 10,59%
1 rok 6,55%
3 roky 39,82%
5 let 68,62%
od založení fondu 72,14%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fond -17,90 19,30 27,50 31,00 -3,30 28,80 -0,70 1,50 -0,50 25,20
BM -18,40 18,50 16,30 26,60 -9,40 24,00 7,90 -2,40 4,20 22,80

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.65%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
16,50