Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu investicemi do cenných papírů společností na celém světě, které splňují kritéria udržitelnosti určená investičním správcem. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do cenných papírů společností na celém světě. Fond obvykle drží méně než 50 společností. Dle hodnoticího systému investičního správce si fond udržuje celkově vyšší skóre udržitelnosti než index MSCI AC World (Net TR). Fond investuje do společností s dobrými postupy řízení, které odpovídají kritériím hodnoticího systému investičního správce. Investiční správce může také komunikovat se společnostmi drženými fondem, aby diskutoval identifikované slabiny v udržitelnosti. Více informací o přístupu investičního správce k udržitelnosti najdete v prospektu. Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů a nástrojů peněžního trhu a může také držet hotovost (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může používat deriváty s cílem snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 290,63 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0557290698
Třída akcií A Akumulace USD
Měna USD
Založení třídy akcií 23. 11. 2010
Benchmark MSCI AC World (Net TR)
Majetek ve fondu 531 284 519,10 USD
Výkonnost
1 měsíc 8,48%
3 měsíce 1,22%
6 měsíců -3,73%
od začátku roku -17,30%
1 rok -14,94%
3 roky 30,99%
5 let 0,00%
od založení fondu 56,83%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.schroders.com/cs/cz/soukromy-investor/literature/legal-documents/ Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.65%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
16,50

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů