Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR

Fond se zaměřuje na celosvětové akciové trhy. Investice do cenných papírů od emitentů z rozvíjejících se trhů nesmí překročit 5 % majetku fondu. V závislosti na situaci na trhu může vedení fondů při výběru jednotlivých akcií využívat různé investiční styly, nebo může široce diverzifikovat orientaci stylů podkladových investic. Investičním cílem fondu je dosahování dlouhodobého růstu kapitálu.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 15.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 204,98 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4

Vysoká volatilita akcií, možné ztráty. Volatilita hodnoty podílů se může prudce zvýšit. Přístup s nejlepším stylem nemusí vždy dosáhnout očekávané výkonnosti. Možnost ztrát při změně kurzu vůči měně investora u měnově nezajištěných podílových tříd. Omezená participace na výnosovém potenciálu jednotlivých cenných papírů. Úspěch analýzy jednotlivých cenných papírů a aktivního managementu není zaručen. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU1322973477
Třída akcií AT (H-EUR) - EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 16. 12. 2015
Benchmark MSCI THE WORLD HEDGED IN EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Majetek ve fondu 2 634 874 707,21 EUR
Cílové trhy
Investiční horizont min 8 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 4
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 2
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 3,02%
3 měsíce 9,23%
6 měsíců 17,09%
od začátku roku 18,09%
1 rok 24,84%
3 roky 29,32%
5 let 66,84%
od založení fondu 63,63%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 23,27 -17,97 26,42 4,18 21,64 -13,23 n/a n/a n/a n/a
BM 20,96 -17,87 23,26 11,86 24,58 -9,38 n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 17.4. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
https://regulatory.allianzgi.com/ESG Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.35%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
13,50