Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK)

Fond se zaměřuje na evropské růstové akcie, jejichž tržní kapitalizace v době nákupu činí minimálně 5 miliard EUR. Fond se angažuje zejména u společností s vysokými emisemi oxidu uhličitého, aby podpořil uvědomění si problematiky klimatu. Investičním cílem je dosažení dlouhodobého kapitálového růstu.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 17.6.2024
Hodnota podílu (NAV) 6 094,39 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5

Vysoká volatilita akcií, možné ztráty. Volatilita cen podílových jednotek fondu může být silně zvýšená. Možná nedostatečná výkonnost evropského akciového trhu. Růstové akcie mohou mít někdy nižší výkonnost. Omezená potenciální expozice vůči akciím s nízkou tržní kapitalizací. Přístup založený na udržitelnosti zužuje okruh investic. Úspěch analýzy jednotlivých cenných papírů a aktivního řízení není zaručen. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU1288334391
Třída akcií AT (H2-CZK)
Měna CZK
Založení třídy akcií 1. 10. 2015
Benchmark S&P EUROPE LARGECAP GROWTH CZK HEDGED NET TOTAL RETURN IN CZK
Majetek ve fondu 23 565 224 157,51 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 8 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 5
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 0,62%
3 měsíce 0,83%
6 měsíců 9,30%
od začátku roku 8,45%
1 rok 13,97%
3 roky 13,42%
5 let 75,30%
od založení fondu 69,69%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 24,83 -26,03 33,80 13,83 38,70 -16,74 n/a n/a n/a n/a
BM 17,63 -8,67 25,70 0,94 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 17.4. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://regulatory.allianzgi.com/ESG Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.85%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,50