BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap

Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do akcií vydávaných indickými společnostmi nebo společnostmi působícími v této zemi. Tento fond je řízen aktivně. Srovnávací index MSCI India (USD) NR se používá pouze ke srovnání výkonnosti. Fond není omezen srovnávacím indexem a jeho výkonnost se od výkonnosti srovnávacího indexu může výrazně lišit. Kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG) bere správce přirozhodování v úvahu, avšak nejsou rozhodujícím faktorem. Příjmy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 16.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 252,64 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5

Tento produkt byl zařazen do třídy 5 ze 7, což je třída středně vysokého rizika. Tato kategorie rizika je odůvodněna investicí zejména do akcií, jejichž hodnota může značně kolísat. Tyto výkyvy jsou v krátkém časovém horizontu často zesíleny. Další riziko věcně relevantní pro produkt, které není zahrnuto v souhrnném ukazateli rizik: Provozní riziko: V případě provozního selhání v rámci SG, některého z jejích zástupců nebo depozitáře by investoři mohli být vystaveni různým komplikacím (zpoždění plateb, doručení atd.). Měnové riziko - pokud se měna vašeho účtu liší od tohoto produktu, platby, které obdržíte, budou záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není va výše uvedeném ukazateli zohledněno. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0823428346
Třída akcií Classic EUR, Capitalisation
Měna EUR
Založení třídy akcií 17. 5. 2013
Benchmark MSCI India (USD) NR
Majetek ve fondu 51 581 232,58 EUR
Cílové trhy
Investiční horizont min 5 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 5
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 3
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 1,56%
3 měsíce 9,59%
6 měsíců 17,04%
od začátku roku 19,92%
1 rok 32,66%
3 roky 47,22%
5 let 72,03%
od založení fondu 174,16%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 16,13 -2,00 24,01 0,61 11,11 -11,10 22,90 -7,10 7,50 49,80
BM 16,83 -1,69 36,26 7,30 8,90 -2,50 21,90 1,90 4,50 42,10

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 30.4. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.23%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
22,25