Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu přesahujícího MSCI Emerging Markets (Net TR) Index po odečtení poplatků po dobu tří- až pětiletého období investicemi do kmenových akcií společností v zemích s nově vznikajícími trhy na celém světě.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 17.4.2024
Hodnota podílu (NAV) 23,19 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6

Tento produkt je klasifikován jako 4 ze 7, což je třída středního rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože může na sebe brát vyšší rizika při hledání vyšších výnosů a jeho cena může v souladu s tím růst a klesat. Upozorňujeme na měnové riziko. Pokud se rozhodnete pro třídu akcií v cizí měně, budete vystaveni měnovému riziku a váš konečný výnos bude záviset na směnném kurzu cizí měny vůči vaší místní měně. Toto riziko není zváženo v rámci výše uvedeného ukazatele. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0279459456
Třída akcií A Accumulation EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 19. 1. 2007
Benchmark MSCI EM NR
Majetek ve fondu 111 085 257,16 EUR
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 1,33%
3 měsíce 9,79%
6 měsíců 9,30%
od začátku roku 4,74%
1 rok 5,50%
3 roky -11,28%
5 let 19,39%
od založení fondu 131,86%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond -16,20 2,90 11,30 32,40 -12,60 21,90 12,20 -4,10 11,80 -1,20
BM -14,90 4,90 8,50 20,60 -10,30 20,60 14,50 -5,20 11,40 -6,80

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.86%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,60