Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu a příjmů přesahujících ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index plus 5 % ročně před odečtením poplatků (po dobu pohyblivého běžného tří až pětiletého období investicemi do širokého spektra tříd aktiv na celém světě. Neexistují žádné záruky, že tohoto cíle bude dosaženo, a Váš vložený kapitál může poklesnout pod investovanou hodnotu). Fond je aktivně spravován a investuje do dluhopisů vydaných vládami, vládními úřady, nadnárodními společnostmi a společnostmi, do cenných papírů založených na hypotékách a do cenných papírů založených na aktivech a do konvertibilních dluhopisů. Fond také investuje do měn a alternativních tříd aktiv, například do převoditelných cenných papírů vztahujících se k nemovitostem, infrastrukturám a komoditám. Fond může investovat výše uvedené třídy aktiv přímo nebo nepřímo prostřednictvím otevřených investičních fondů a derivátů. Fond může držet až 40 % svých aktiv v otevřených investičních fondech. Jak ale fond poroste, investiční správce očekává, že fond bude držet méně než 10 % svých aktiv v otevřených investičních fondech. Fond může investovat do dluhopisů, které mají úvěrové hodnocení podinvestičního stupně (vyhodnocováno podle Standard & Poor nebo hodnocených ekvivalentně kteroukoli jinou společností zabývající se úvěrovým hodnocením). Fond může používat deriváty s cílem dosáhnout zisku z investic, snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond. Fond může také investovat na peněžním trhu a držet hotovost.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 89,10 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Klíčové informace
Třída aktiv Smíšený
Číslo ISIN LU1900986727
Třída akcií A Akumulace EUR hedged
Měna EUR
Založení třídy akcií 14. 11. 2018
Benchmark  ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index
Majetek ve fondu 8 704 787,09 EUR
Výkonnost
1 měsíc 3,47%
3 měsíce 0,25%
6 měsíců -2,51%
od začátku roku -10,69%
1 rok -10,19%
3 roky 1,20%
5 let 0,00%
od založení fondu 3,62%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.schroders.com/cs/cz/soukromy-investor/literature/legal-documents/ Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.6%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
16,00

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů