Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged

Cílem fondu je zajistit růst kapitálu nad rámec Bloomberg total return indexu komodity (BCOMTR Index) po odečtení poplatků po dobu tří až pěti let investováním do komoditních nástrojů. Fond je aktivně řízen a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do nástrojů souvisejících s komoditami, zahrnující především swapy na komoditní finanční indexy, komodity prostřednictvím aktiv (např. popsané pod definicí Alternativní třídy aktiv v Příloze III prospektu) a v menší míře do majetkových cenných papírů v odvětví související s komoditami po celém světě. Fond může být čas od času exponován řadě komoditních sektorů.Investiční manažer však předpokládá, že Fond bude primárně investován v energetice, zemědělství a hutnictví. Fond může také přímo nebo nepřímo investovat až jednu třetinu svých aktiv do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů, investic na peněžním trhu a držet hotovost (s výhradou omezení uvedených v prospektu). Fond může využívat deriváty za účelem dosažení investičních zisků, snížení rizika nebo efektivnější řízení fondu. Swapy však lze použít k získání čisté dlouhé expozice vůči komoditním indexům swapy mohou obsahovat dlouhé i krátké expozice. Hrubá expozice na swapy celkové návratnosti nepřekročí 300 % a očekává se, že zůstanouv rozmezí 50 % až 200 % čisté hodnoty aktiv.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 117,84 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 7
Klíčové informace
Třída aktiv Fondy alternativní
Číslo ISIN LU2399670780
Třída akcií A Akumulace EUR hedged
Měna EUR
Založení třídy akcií 22. 2. 2021
Benchmark Bloomberg Commodity Total return Index (BCOMTR Index)
Majetek ve fondu 3 761 508,29 EUR
Výkonnost
1 měsíc -0,08%
3 měsíce -10,13%
6 měsíců -17,05%
od začátku roku 14,27%
1 rok 0,00%
3 roky 0,00%
5 let 0,00%
od založení fondu 17,84%
Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
https://www.schroders.com/cs/cz/soukromy-investor/literature/legal-documents/ Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.87%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,70

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů