NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR)

Fond investuje do společností založených, kotovaných nebo obchodovaných na rozvíjejících se trzích Evropy. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na nejslibnější společnosti na každém rozvíjejícím se trhu v Evropě, přičemž se zachovávají limity vztahující se na akcie a sektory ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnosti referenční hodnoty MSCI Emerging Europe 10/40 NR. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Proces výběru akcií fondu je založen na fundamentální analýze založené na kombinaci výběru jednotlivých akcií (přístup zdola nahoru) a analýzy ekonomického potenciálu zemí, do kterých může fond investovat (přístup shora dolů). Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 4.10.2022
Hodnota podílu (NAV) 0,54 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0113311731
Třída akcií X Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 10. 12. 2001
Benchmark MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (NR)
Majetek ve fondu 119 068,54 EUR
Výkonnost
1 měsíc 0,00%
3 měsíce 0,00%
6 měsíců -98,28%
od začátku roku 0,00%
1 rok -99,21%
3 roky -99,26%
5 let -99,11%
od založení fondu -96,83%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
0.05%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
0,50

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů