BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK

Fond usiluje o zvyšování hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním do konvertibilních dluhopisů emitovaných společnostmi z celého světa či získáváním expozice na tyto třídy aktiv využitím cenných papírů s pevným výnosem a finančních derivátů. Manažer má za cíl optimalizovat rizika návratnosti fondu investováním do „smíšených konvertibilních cenných papírů“, přičemž se vyhýbá konvertibilním dluhopisům, které se chovají jako čisté dluhopisy nebo čisté akcie. Po zajištění nesmí expozice vůči jiné měně než USD překročit 25 %. Může investovat do akcií pevninské Číny určených zahraničním investorům, jako jsou akcie China A-Shares, které mohou být kotované na burze Stock Connect, nebo prostřednictvím využití zvláštní licence, kterou vydávají čínské orgány. Je řízen aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je Refinitiv Convertible Global Focus (Hedged in CZK) RI. Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z USD na CZK.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 3 655,76 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0823394423
Třída akcií Classic RH CZK, Capitalisation
Měna CZK
Založení třídy akcií 17. 5. 2013
Benchmark Refinitiv Convertible Global Focus (Hedged in CZK) RI
Majetek ve fondu 227 091 482,34 CZK
Výkonnost
1 měsíc 1,65%
3 měsíce -0,67%
6 měsíců -0,12%
od začátku roku -11,69%
1 rok -12,52%
3 roky 11 587,21%
5 let 11 360,06%
od založení fondu 27,06%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.bnpparibas-am.com/en/esg-scoring-framework/ Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.63%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
16,30

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů