BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK

Tento fond je řízen aktivně. Srovnávací index MSCI AC World (hedged in CZK) NR se používá pouze ke srovnání výkonnosti. Podfond není omezen srovnávacím indexem a jeho výkonnost se od výkonnosti srovnávacího indexu může výrazně lišit. Fond usiluje o zvýšení hodnoty svých aktiv ve střednědobém horizontu prostřednictvím investic do akcií globálně emitovaných společnostmi, které prostřednictvím svých produktů, služeb nebo procesů poskytují řešení pro vodní, suchozemské a městské ekosystémy. Vodní ekosystém zahrnuje oceánské a jiné vodní systémy, zejména omezování znečištění vody, její čištění a vodní infrastrukturu, akvakulturu, hydroelektrárny, oceánské a přílivové elektrárny a biologicky rozložitelné obaly. Suchozemský ekosystém zahrnuje půdu, potraviny a lesnictví, zejména zemědělskou techniku, udržitelné zemědělství, udržitelné lesnictví a plantáže a také alternativy k masným a mléčným výrobkům. A konečně městský ekosystém zahrnuje udržitelná města a budovy, zejména služby v oblasti životního prostředí, ekologicky šetrné budovy, technické zařízení a materiály pro ekologicky šetrné budovy, recyklaci, odpadové hospodářství a alternativní dopravu. Může investovat do P-Notes. Může investovat do akcií pevninské Číny určených zahraničním investorům, jako jsou akcie China A-Shares, které mohou být kotované na burze Stock Connect, nebo prostřednictvím využití zvláštní licence, kterou vydávají čínské orgány. Investiční tým uplatňuje také politiku odpovědného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG), a to zejména snižování emisí skleníkových plynů, dodržování lidských práv a dodržování práv menšinových držitelů akcií. Tato mimofinanční strategie může přinášet metodologická omezení, jako je riziko související s investicí podle ESG podle definice správce aktiv. Kritéria ESG se vztahují pouze na přímé akciové investice do podfondu a nikoli do jiných aktiv. Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z EUR na CZK.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 571,43 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU2308192462
Třída akcií Classic RH CZK, Capitalisation
Měna CZK
Založení třídy akcií 1. 8. 2021
Benchmark MSCI AC World (Hedged in CZK) NR
Majetek ve fondu 6 858 842,07 CZK
Výkonnost
1 měsíc -1,04%
3 měsíce -14,90%
6 měsíců -16,57%
od začátku roku -29,22%
1 rok -31,66%
3 roky 0,00%
5 let 0,00%
od založení fondu 471,43%
Klasifikace dle SFDR
Článek 9:
https://www.bnpparibas-am.com/en/esg-scoring-framework/ Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.98%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
19,80

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů