BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK

Fond je řízen aktivně, nesleduje žádný index. Fond usiluje o dosažení střednědobých kapitálových výnosů z čisté hodnoty aktiv zavedením flexibilní strategie alokace aktiv prostřednictvím SKIPCP, a/nebo SKI, a/nebo ETF, s využitím akcií, vládních a korporátních dluhopisů, strukturovaných dluhopisů, komodit, kotovaných aktiv nemovitostí, peněžních nástrojů a nástrojů peněžního trhu. Pokud nejsou k dispozici žádné vhodné subjekty SKIPCP/SKI a/nebo ETF k vyjádření tematického výhledu pádným způsobem, může podfond také využívat swapy veškerých výnosů (TRS), aby získal angažovanost vůči konkrétním tematickým indexům nebo výběrům akcií poskytovaným třetími stranami, nebo může přímo investovat do cílených aktiv. Cílem tohoto podfondu je zaměření na trendy vyplývající ze strukturálních změn v sociálních a ekonomických faktorech, jako je demografie, prostředí, předpisy nebo technologie, aby mohl vyjádřit tematické výhledy investice. Identifikace cenných papírů s podstatnou angažovaností vůči tematických investic je ústředním bodem investičního procesu. Vážený podíl jednotlivých tematických investic v portfoliu se může v průběhu času měnit v závislosti na vývoji podmínek na trhu a tak, aby odrážel očekávání investičního manažera. Kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG) bere správce při rozhodování v úvahu, avšak nejsou rozhodujícím faktorem. Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z EUR na CZK.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 25.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 897,98 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5
Klíčové informace
Třída aktiv Smíšený
Číslo ISIN LU2373385702
Třída akcií Classic RH CZK, Capitalisation
Měna CZK
Založení třídy akcií 1. 8. 2021
Benchmark Bez benchmarku
Majetek ve fondu 12 241 460,81 CZK
Výkonnost
1 měsíc 5,06%
3 měsíce -0,94%
6 měsíců -1,39%
od začátku roku -10,64%
1 rok -10,06%
3 roky 0,00%
5 let 0,00%
od založení fondu -10,20%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.bnpparibas-am.com/en/esg-scoring-framework/ Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.96%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
19,60

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů