BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK

Fond usiluje o zvyšování hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním do akcií malých severských společností nebo malých společností působících v severských zemích: Dánsko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko. Je řízen aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je Carnegie Small Cap Nordic RI (zajištěný do CZK). Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku).

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 26.9.2023
Hodnota podílu (NAV) 784,40 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6

Tento produkt byl zařazen do třídy 5 ze 7, což je třída středně vysokého rizika. Tato riziková kategorie je odůvodněna investicemi do malých společností, které jsou náchylné na nadprůměrnou volatilitu z důvodu vysokého stupně koncentrace, větší nejistoty způsobené menší dostupností informací, menší likvidity nebo větší citlivosti vůči změnám podmínek na trhu (sociální, politické a ekonomické podmínky). Další rizika věcně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli rizik: Riziko likvidity: Toto riziko vyplývá z problému prodat cenný papír za jeho skutečnou hodnotu a v přiměřené lhůtě v důsledku nedostatku zájemců o koupi. Provozní riziko: V případě provozního selhání v rámci SG, některého z jejích zástupců nebo depozitáře by investoři mohli být vystaveni různým komplikacím (zpoždění plateb, doručení atd.). Měnové riziko - pokud se měna vašeho účtu liší od tohoto produktu, platby, které obdržíte, budou záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není va výše uvedeném ukazateli zohledněno. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU2451817873
Třída akcií Classic RH CZK, Capitalisation
Měna CZK
Založení třídy akcií 22. 4. 2022
Benchmark Carnegie Small Cap Nordic (EUR) RI
Majetek ve fondu 12 866 032,56 CZK
Výkonnost
1 měsíc -2,20%
3 měsíce -6,66%
6 měsíců -8,60%
od začátku roku -9,77%
1 rok 0,59%
3 roky 0,00%
5 let 0,00%
od založení fondu -21,43%

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.23%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
22,30