BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK

Fond usiluje o zvyšování hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním do dluhopisů s investičním ratingem a/nebo do cenných papírů, se kterými se zachází stejně, vedených v libovolných měnách a emitovaných společnostmi se sídlem nebo působícími v Evropě. Po zajištění nesmí expozice fondu vůči jiné měně než EUR přesáhnout 5 %. Investiční správce aplikuje také udržitelnou investiční politiku BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG). Je řízena aktivně a jako taková může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) („srovnávací index“). Vzhledem k podobným zeměpisným a tematickým omezením by si však investoři měli být vědomi toho, že profil rizika a návratnosti fondu může být čas od času srovnatelný s profilem rizika a návratnosti srovnávacího indexu. Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Cílem této třídy akcií je zajištění svého rizika směnného kurzu vůči měně portfolia fondu. Riziko směnného kurzu ovšem není možno zcela neutralizovat, protože techniky zajišťování jsou založené na ČHA fondu.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 20.3.2023
Hodnota podílu (NAV) 10 598,54 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 3

Fond usiluje o zvyšování hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním do dluhopisů s investičním ratingem a/nebo do cenných papírů, se kterými se zachází stejně, vedených v libovolných měnách a emitovaných společnostmi se sídlem nebo působícími v Evropě. Po zajištění nesmí expozice fondu vůči jiné měně než EUR přesáhnout 5 %. Investiční správce aplikuje také udržitelnou investiční politiku BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG). Je řízena aktivně a jako taková může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) („srovnávací index“). Vzhledem k podobným zeměpisným a tematickým omezením by si však investoři měli být vědomi toho, že profil rizika a návratnosti fondu může být čas od času srovnatelný s profilem rizika a návratnosti srovnávacího indexu. Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Cílem této třídy akcií je zajištění svého rizika směnného kurzu vůči měně portfolia fondu. Riziko směnného kurzu ovšem není možno zcela neutralizovat, protože techniky zajišťování jsou založené na ČHA fondu.

Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU1022391483
Třída akcií Classic H CZK, Capitalisation
Měna CZK
Založení třídy akcií 25. 8. 2014
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in CZK) RI
Majetek ve fondu 131 449 862,24 CZK
Výkonnost
1 měsíc -0,36%
3 měsíce 1,21%
6 měsíců 2,96%
od začátku roku 1,76%
1 rok -3,76%
3 roky 1,72%
5 let 0,74%
od založení fondu 5,99%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fond -10,06 0,09 2,76 8,01 -1,62 1,30 3,80 -0,90 n/a n/a
BM -9,12 -2,14 4,72 6,95 0,05 0,70 5,00 -1,20 n/a n/a

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.13%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
11,30