BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK

Fond je řízen aktivně. Srovnávací index MSCI Emerging Markets (NR) se používá pouze ke srovnání výkonnosti. Fond není omezen srovnávacím indexem a jeho výkonnost se od výkonnosti srovnávacího indexu může výrazně lišit. Fond usiluje o zvyšování hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním do akcií emitovaných společnostmi se sídlem nebo působícími v rozvíjejících se zemích. Může investovat až 25 % aktiv fondu do akcií pevninské Číny určených zahraničním investorům, jako jsou například čínské akcie třídy A, které mohou být kotované na burze Stock Connect, nebo prostřednictvím využití zvláštní licence, kterou vydávají čínské orgány. Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při každém kroku investičního procesu fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG). Tato mimofinanční strategie může přinášet metodologická omezení, jako je investiční riziko ESG podle definice správce aktiv. Kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG) bere správce při rozhodování v úvahu, avšak nejsou rozhodujícím faktorem. Příjmy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku), jak je popsáno v prospektu.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 20.3.2023
Hodnota podílu (NAV) 744,76 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6

Fond je řízen aktivně. Srovnávací index MSCI Emerging Markets (NR) se používá pouze ke srovnání výkonnosti. Fond není omezen srovnávacím indexem a jeho výkonnost se od výkonnosti srovnávacího indexu může výrazně lišit. Fond usiluje o zvyšování hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním do akcií emitovaných společnostmi se sídlem nebo působícími v rozvíjejících se zemích. Může investovat až 25 % aktiv fondu do akcií pevninské Číny určených zahraničním investorům, jako jsou například čínské akcie třídy A, které mohou být kotované na burze Stock Connect, nebo prostřednictvím využití zvláštní licence, kterou vydávají čínské orgány. Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při každém kroku investičního procesu fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG). Tato mimofinanční strategie může přinášet metodologická omezení, jako je investiční riziko ESG podle definice správce aktiv. Kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG) bere správce při rozhodování v úvahu, avšak nejsou rozhodujícím faktorem. Příjmy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku), jak je popsáno v prospektu.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU1956131848
Třída akcií Classic CZK, Capitalisation
Měna CZK
Založení třídy akcií 4. 1. 2019
Benchmark MSCI Emerging Markets (NR)
Majetek ve fondu 30 129 672,75 CZK
Výkonnost
1 měsíc -4,03%
3 měsíce -4,60%
6 měsíců -9,43%
od začátku roku -3,42%
1 rok -19,53%
3 roky -11,55%
5 let 0,00%
od založení fondu -25,84%

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.23%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
22,30