BNP PARIBAS AQUA - CZK

Fond je řízen aktivně. Srovnávací index MSCI AC World (Hedged in CZK) NR se používá pouze ke srovnání výkonnosti. Podfond není omezen srovnávacím indexem a jeho výkonnost se od výkonnosti srovnávacího indexu může výrazně lišit. Fond usiluje o zvyšování hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním do akcií emitovaných společnostmi podnikajícími v odvětví vodohospodářství a/nebo v příbuzných sektorech, které se vybírají s ohledem na kvalitu finanční struktury a/nebo potenciálu růstu výnosů. Může investovat do akcií pevninské Číny určených zahraničním investorům, jako jsou akcie China A-Shares, které mohou být kotované na burze Stock Connect, nebo prostřednictvím využití zvláštní licence, kterou vydávají čínské orgány. Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG), a to zejména snižování emisí skleníkových plynů, dodržování lidských práv a dodržování práv menšinových držitelů akcií. Fond uplatňuje tématický přístup, což znamená, že investuje do společností poskytujících produkty a služby zajišťující konkrétní řešení specifických ekologických a/nebo sociálních výzev ve snaze těžit z budoucího růstu předpokládaného v těchto oblastech při současném poskytování kapitálu za účelem přechodu směrem k inkluzivní ekonomice s nízkou uhlíkovou stopou. Tento přístup se uplatňuje v zájmu konzistentního vylučování minimálně 20 % světa investic, pokud jde o velké a střední kapitálové společnosti napříč hlavními trhy ve vyspělých zemích před uplatněním filtrů ESG. Tato mimofinanční strategie může přinášet metodologická omezení, jako je riziko související s investicí podle ESG podle definice správce aktiv. Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z EUR na CZK.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 1.6.2023
Hodnota podílu (NAV) 1 867,05 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6

Fond je řízen aktivně. Srovnávací index MSCI AC World (Hedged in CZK) NR se používá pouze ke srovnání výkonnosti. Podfond není omezen srovnávacím indexem a jeho výkonnost se od výkonnosti srovnávacího indexu může výrazně lišit. Fond usiluje o zvyšování hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním do akcií emitovaných společnostmi podnikajícími v odvětví vodohospodářství a/nebo v příbuzných sektorech, které se vybírají s ohledem na kvalitu finanční struktury a/nebo potenciálu růstu výnosů. Může investovat do akcií pevninské Číny určených zahraničním investorům, jako jsou akcie China A-Shares, které mohou být kotované na burze Stock Connect, nebo prostřednictvím využití zvláštní licence, kterou vydávají čínské orgány. Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG), a to zejména snižování emisí skleníkových plynů, dodržování lidských práv a dodržování práv menšinových držitelů akcií. Fond uplatňuje tématický přístup, což znamená, že investuje do společností poskytujících produkty a služby zajišťující konkrétní řešení specifických ekologických a/nebo sociálních výzev ve snaze těžit z budoucího růstu předpokládaného v těchto oblastech při současném poskytování kapitálu za účelem přechodu směrem k inkluzivní ekonomice s nízkou uhlíkovou stopou. Tento přístup se uplatňuje v zájmu konzistentního vylučování minimálně 20 % světa investic, pokud jde o velké a střední kapitálové společnosti napříč hlavními trhy ve vyspělých zemích před uplatněním filtrů ESG. Tato mimofinanční strategie může přinášet metodologická omezení, jako je riziko související s investicí podle ESG podle definice správce aktiv. Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z EUR na CZK.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU1458425730
Třída akcií Classic RH CZK, Capitalisation
Měna CZK
Založení třídy akcií 8. 2. 2017
Benchmark MSCI World (Hedged in CZK) NR
Majetek ve fondu 2 115 654 871,23 CZK
Výkonnost
1 měsíc 0,54%
3 měsíce -2,65%
6 měsíců 0,92%
od začátku roku 7,74%
1 rok 6,90%
3 roky 51,06%
5 let 72,20%
od založení fondu 86,71%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fond -13,38 38,28 7,90 37,72 -8,74 n/a n/a n/a n/a n/a
BM -6,16 29,60 7,81 30,06 -2,36 n/a n/a n/a n/a n/a

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 9:
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.23%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
22,30