BNP PARIBAS AQUA - CZK

Fond je řízen aktivně. Srovnávací index MSCI AC World (Hedged in CZK) NR se používá pouze ke srovnání výkonnosti. Podfond není omezen srovnávacím indexem a jeho výkonnost se od výkonnosti srovnávacího indexu může výrazně lišit. Fond usiluje o zvyšování hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním do akcií emitovaných společnostmi podnikajícími v odvětví vodohospodářství a/nebo v příbuzných sektorech, které se vybírají s ohledem na kvalitu finanční struktury a/nebo potenciálu růstu výnosů. Může investovat do akcií pevninské Číny určených zahraničním investorům, jako jsou akcie China A-Shares, které mohou být kotované na burze Stock Connect, nebo prostřednictvím využití zvláštní licence, kterou vydávají čínské orgány. Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG), a to zejména snižování emisí skleníkových plynů, dodržování lidských práv a dodržování práv menšinových držitelů akcií. Fond uplatňuje tématický přístup, což znamená, že investuje do společností poskytujících produkty a služby zajišťující konkrétní řešení specifických ekologických a/nebo sociálních výzev ve snaze těžit z budoucího růstu předpokládaného v těchto oblastech při současném poskytování kapitálu za účelem přechodu směrem k inkluzivní ekonomice s nízkou uhlíkovou stopou. Tento přístup se uplatňuje v zájmu konzistentního vylučování minimálně 20 % světa investic, pokud jde o velké a střední kapitálové společnosti napříč hlavními trhy ve vyspělých zemích před uplatněním filtrů ESG. Tato mimofinanční strategie může přinášet metodologická omezení, jako je riziko související s investicí podle ESG podle definice správce aktiv. Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z EUR na CZK.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 31.1.2023
Hodnota podílu (NAV) 1 872,52 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU1458425730
Třída akcií Classic RH CZK, Capitalisation
Měna CZK
Založení třídy akcií 8. 2. 2017
Benchmark MSCI World (Hedged in CZK) NR
Majetek ve fondu 1 999 169 106,75 CZK
Výkonnost
1 měsíc 8,06%
3 měsíce 7,30%
6 měsíců 2,63%
od začátku roku 8,06%
1 rok 1,87%
3 roky 38,65%
5 let 78,81%
od založení fondu 87,25%
Klasifikace dle SFDR
Článek 9:
https://www.bnpparibas-am.com/en/esg-scoring-framework/ Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.23%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
22,30

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů