BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK

Fond usiluje o zvyšování hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním do vysokovýnosových dluhopisů nebo jiných dluhových nástrojů vedených v různých měnách. Po zajištění nebude expozice vůči jiné měně než euru překračovat 5 %. Je řízen aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je Merrill Lynch BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (zajištěný v CZK) (RI). Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři mohou provést zpětný odkup akcií denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku, kdy jsou americké dluhopisové trhy otevřené). Cílem této třídy akcií je zajištění svého rizika směnného kurzu vůči měně portfolia fondu. Riziko směnného kurzu ovšem není možno zcela neutralizovat, protože techniky zajišťování jsou založené na ČHA fondu.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 20.3.2023
Hodnota podílu (NAV) 10 791,04 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4

Fond usiluje o zvyšování hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním do vysokovýnosových dluhopisů nebo jiných dluhových nástrojů vedených v různých měnách. Po zajištění nebude expozice vůči jiné měně než euru překračovat 5 %. Je řízen aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je Merrill Lynch BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (zajištěný v CZK) (RI). Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři mohou provést zpětný odkup akcií denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku, kdy jsou americké dluhopisové trhy otevřené). Cílem této třídy akcií je zajištění svého rizika směnného kurzu vůči měně portfolia fondu. Riziko směnného kurzu ovšem není možno zcela neutralizovat, protože techniky zajišťování jsou založené na ČHA fondu.

Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU1022394073
Třída akcií Classic H CZK, Capitalisation
Měna CZK
Založení třídy akcií 22. 7. 2014
Benchmark ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in CZK) (RI)
Majetek ve fondu 206 207 995,89 CZK
Výkonnost
1 měsíc -0,05%
3 měsíce 1,21%
6 měsíců 4,70%
od začátku roku 1,85%
1 rok -1,96%
3 roky 22,93%
5 let 6,69%
od založení fondu 7,91%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fond -8,35 2,92 1,36 13,30 -5,18 1,80 9,00 -4,70 n/a n/a
BM -6,82 5,07 3,93 13,88 -2,87 5,70 13,30 -2,50 n/a n/a

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.58%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
15,80