BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK

Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investicemi do akcií emitovaných společnostmi z celého světa a vybraných v procesu zaměřeném na redukci rizika prostřednictvím minimalizace volatility ve fondu. Je spravován aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je MSCI World (NR). Investiční tým aplikuje také politiku udržitelného investování BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích Fondu zohledňuje kritéria environmentální, sociálních a správní (ESG). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku).

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 1.6.2023
Hodnota podílu (NAV) 16 080,80 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5

Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investicemi do akcií emitovaných společnostmi z celého světa a vybraných v procesu zaměřeném na redukci rizika prostřednictvím minimalizace volatility ve fondu. Je spravován aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je MSCI World (NR). Investiční tým aplikuje také politiku udržitelného investování BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích Fondu zohledňuje kritéria environmentální, sociálních a správní (ESG). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku).

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU1022403593
Třída akcií Classic CZK, Capitalisation
Měna CZK
Založení třídy akcií 22. 7. 2014
Benchmark MSCI World (NR)
Majetek ve fondu 434 909 578,90 CZK
Výkonnost
1 měsíc 1,98%
3 měsíce 0,27%
6 měsíců -5,68%
od začátku roku 1,18%
1 rok -6,26%
3 roky 8,87%
5 let 22,26%
od založení fondu 60,81%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fond -13,10 20,16 -2,62 25,47 -0,42 -2,70 7,70 5,90 n/a n/a
BM -15,22 24,02 9,88 28,39 -3,38 1,60 10,70 7,70 n/a n/a

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.98%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
19,80