Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged

Fond je aktivně spravován a investuje nejméně 75 % svých aktiv do udržitelných investic, což jsou investice, u kterých investiční správce očekává, že přispějí k zajištění udržitelného zdroje potravin a vody, včetně vodního hospodářství, zemědělské techniky, zemědělských vstupů, produkce, zpracování, balení a distribuce potravin, maloobchodu s potravinami a vodou a recyklace.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 20.3.2023
Hodnota podílu (NAV) 2 539,49 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6

Fond je aktivně spravován a investuje nejméně 75 % svých aktiv do udržitelných investic, což jsou investice, u kterých investiční správce očekává, že přispějí k zajištění udržitelného zdroje potravin a vody, včetně vodního hospodářství, zemědělské techniky, zemědělských vstupů, produkce, zpracování, balení a distribuce potravin, maloobchodu s potravinami a vodou a recyklace.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU2495977832
Třída akcií A Akumulace CZK Hedged
Měna CZK
Založení třídy akcií 22. 7. 2022
Benchmark MSCI ACWI NR
Majetek ve fondu 257 174,50 CZK
Výkonnost
1 měsíc -3,58%
3 měsíce 3,94%
6 měsíců 13,11%
od začátku roku 3,84%
1 rok 0,00%
3 roky 0,00%
5 let 0,00%
od založení fondu 5,81%

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 9:
https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.89%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,90