Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged

Fond usiluje o zajištění příjmů a kapitálového růstu investicemi do dluhopisů vydaných vládami a společnostmi na celém světě. Fond si klade za cíl omezit ztráty na klesajících trzích. Snížení ztrát nelze zaručit. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do dluhopisů investičního stupně a dluhopisů s vysokými výnosy vydaných vládami, vládními úřady, nadnárodními společnostmi a společnostmi na celém světě včetně zemí s rozvíjejícími se trhy. Fond může investovat více než 50 % svých aktiv do dluhopisů, které mají úvěrové hodnocení nižší než hodnocení investičního stupně (podle měření Standard & Poors nebo hodnocených ekvivalentně kteroukoli jinou společností zabývající se úvěrovým hodnocením pro hodnocené dluhopisy a podle odvozeného hodnocení Schroders pro nehodnocené dluhopisy); až 20 % svých aktiv do cenných papírů krytých aktivy a do cenných papírů podložených hypotékami; až 10 % svých aktiv v konvertibilních dluhopisech (podmíněně konvertibilních dluhopisů); a až 10 % svých aktiv do otevřených investičních fondů. Investiční správce si klade za cíl zmírnit ztráty diverzifikací rozložení aktiv fondu z oblastí na trhu, které jsou identifikovány jako vysoce rizikové s výrazným negativním výnosem. Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, opčních listů a investic na peněžním trhu a může také držet finanční prostředky (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může používat deriváty s cílem dosáhnout zisku z investic, snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond. Fond může využívat krátkodobé pozice.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 2 621,05 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 3
Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU1900986131
Třída akcií A Akumulace CZK
Měna CZK
Založení třídy akcií 14. 11. 2018
Benchmark Bloomberg Barclays Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged, Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate USD, Bloomberg Barclays Global High Yield USD a JP Morgan EMBI Global Total Return
Majetek ve fondu 28 228 479,27 CZK
Výkonnost
1 měsíc 4,71%
3 měsíce -0,13%
6 měsíců -2,22%
od začátku roku -9,78%
1 rok -9,10%
3 roky -3,33%
5 let 0,00%
od založení fondu 4,84%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.schroders.com/cs/cz/soukromy-investor/literature/legal-documents/ Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.42%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
14,20

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů