Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged

Fond je aktivně spravován a investuje přímo nebo nepřímo prostřednictvím derivátů do akcií, dluhopisů a alternativních tříd aktiv. Dluhopisy mohou zahrnovat vládní dluhopisy, dluhopisy společností, dluhy nově vznikajících trhů, dluhopisy podinvestičního stupně (jde o dluhopisy s úvěrovým hodnocením, které je podle agentury Standard & Poors nižší než investiční stupeň, nebo libovolným ekvivalentním stupněm hodnocení ostatních ratingových agentur), konvertibilní dluhopisy a inflační dluhopisy. Fond může investovat nepřímo do alternativních tříd aktiv, například do komodit nebo nemovitostí prostřednictvím derivátů, investičních fondů nebo strukturovaných cenných papírů. Fond může používat dlouhodobé i krátkodobé deriváty s cílem dosáhnout zisku z investic, snížit riziko, omezit ztráty na klesajících trzích nebo efektivněji spravovat fond. Fond může (výjimečně) držet až 100 % svých aktiv v hotovosti a v investicích do peněžního trhu. Fond může investovat až 10 % svých aktiv do otevřených investičních fondů.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 28.9.2023
Hodnota podílu (NAV) 2 455,27 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4

Tento produkt je klasifikován jako 3 ze 7, což je třída středně nízkého rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože usiluje o zajištění výnosů se současným snížením volatility ceny. Upozorňujeme na měnové riziko. Pokud se rozhodnete pro třídu akcií v cizí měně, budete vystaveni měnovému riziku a váš konečný výnos bude záviset na směnném kurzu cizí měny vůči vaší místní měně. Toto riziko není zváženo v rámci výše uvedeného ukazatele. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Smíšený
Číslo ISIN LU2495977758
Třída akcií A Akumulace CZK Hedged
Měna CZK
Založení třídy akcií 20. 7. 2022
Benchmark Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Majetek ve fondu 296 915,22 CZK
Výkonnost
1 měsíc -2,58%
3 měsíce -3,56%
6 měsíců -3,08%
od začátku roku 1,50%
1 rok 6,89%
3 roky 0,00%
5 let 0,00%
od založení fondu 2,30%

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.58%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
15,80