Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged

Fond je aktivně spravován a investuje přímo nebo nepřímo prostřednictvím derivátů do akcií, dluhopisů a alternativních tříd aktiv. Dluhopisy mohou zahrnovat vládní dluhopisy, dluhopisy společností, dluhy nově vznikajících trhů, dluhopisy podinvestičního stupně (jde o dluhopisy s úvěrovým hodnocením, které je podle agentury Standard & Poors nižší než investiční stupeň, nebo libovolným ekvivalentním stupněm hodnocení ostatních ratingových agentur), konvertibilní dluhopisy a inflační dluhopisy. Fond může investovat nepřímo do alternativních tříd aktiv, například do komodit nebo nemovitostí prostřednictvím derivátů, investičních fondů nebo strukturovaných cenných papírů. Fond může používat dlouhodobé i krátkodobé deriváty s cílem dosáhnout zisku z investic, snížit riziko, omezit ztráty na klesajících trzích nebo efektivněji spravovat fond. Fond může (výjimečně) držet až 100 % svých aktiv v hotovosti a v investicích do peněžního trhu. Fond může investovat až 10 % svých aktiv do otevřených investičních fondů.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 2 462,23 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Klíčové informace
Třída aktiv Smíšený
Číslo ISIN LU2495977758
Třída akcií A Akumulace CZK Hedged
Měna CZK
Založení třídy akcií 20. 7. 2022
Benchmark Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Majetek ve fondu 249 350,32 CZK
Výkonnost
1 měsíc 5,11%
3 měsíce 0,81%
6 měsíců 0,00%
od začátku roku 0,00%
1 rok 0,00%
3 roky 0,00%
5 let 0,00%
od založení fondu 2,59%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.schroders.com/cs/cz/soukromy-investor/literature/legal-documents/ Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.59%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
15,90

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů