Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged

Fond je aktivně spravován a investuje přímo nebo nepřímo prostřednictvím derivátů do akcií, dluhopisů a alternativních tříd aktiv. Dluhopisy mohou zahrnovat vládní dluhopisy, dluhopisy společností, dluhy nově vznikajících trhů, dluhopisy podinvestičního stupně (jde o dluhopisy s úvěrovým hodnocením, které je podle agentury Standard & Poors nižší než investiční stupeň, nebo libovolným ekvivalentním stupněm hodnocení ostatních ratingových agentur), konvertibilní dluhopisy a inflační dluhopisy. Fond může investovat nepřímo do alternativních tříd aktiv, například do komodit nebo nemovitostí prostřednictvím derivátů, investičních fondů nebo strukturovaných cenných papírů. Fond může používat dlouhodobé i krátkodobé deriváty s cílem dosáhnout zisku z investic, snížit riziko, omezit ztráty na klesajících trzích nebo efektivněji spravovat fond. Fond může (výjimečně) držet až 100 % svých aktiv v hotovosti a v investicích do peněžního trhu. Fond může investovat až 10 % svých aktiv do otevřených investičních fondů.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 15.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 2 825,92 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 3

Tento produkt je klasifikován jako 3 ze 7, což je třída středně nízkého rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože usiluje o zajištění výnosů se současným snížením volatility ceny. Upozorňujeme na měnové riziko. Pokud se rozhodnete pro třídu akcií v cizí měně, budete vystaveni měnovému riziku a váš konečný výnos bude záviset na směnném kurzu cizí měny vůči vaší místní měně. Toto riziko není zváženo v rámci výše uvedeného ukazatele. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Smíšený
Číslo ISIN LU2495977758
Třída akcií A Akumulace CZK Hedged
Měna CZK
Založení třídy akcií 20. 7. 2022
Benchmark Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Majetek ve fondu 341 738,71 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 3 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 3
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 2
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 1,52%
3 měsíce 4,30%
6 měsíců 7,78%
od začátku roku 6,28%
1 rok 10,93%
3 roky 0,00%
5 let 0,00%
od založení fondu 17,75%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 9,90 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
BM 6,50 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 31.3. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.58%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
15,81