Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu přesahujícího MSCI World (Net TR) Index po odečtení poplatků po dobu tří až pětiletého období investicemi do kmenových akcií společností na celém světě. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do cenných papírů společností na celém světě. Fondy ‚Alfa investují do společností, u kterých je správce přesvědčen, že jejich současná cena akcií neodráží budoucí vyhlídky daného podniku. Investiční správce se snaží rozpoznat společnosti, které podle jeho názoru přinesou v budoucnosti růst výnosů nad očekávanou úrovní trhu, obvykle v horizontu tří až pěti let (nazýváme to „pozitivní rozdíly v růstu“). Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů a investic na peněžním trhu a může také držet finanční prostředky (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může používat deriváty s cílem snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 6 093,30 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU1808920109
Třída akcií A Akumulace CZK
Měna CZK
Založení třídy akcií 8. 5. 2018
Benchmark MSCI World (Net TR)
Majetek ve fondu 11 514 141,13 CZK
Výkonnost
1 měsíc 2,69%
3 měsíce -3,52%
6 měsíců -2,76%
od začátku roku -10,37%
1 rok -9,87%
3 roky 27,90%
5 let 0,00%
od založení fondu 48,62%
Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
https://www.schroders.com/cs/cz/soukromy-investor/literature/legal-documents/ Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.84%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,40

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů