Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK)

Cílem fondu je realizovat dlouhodobý kapitálový růst investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií uvedených na burze a obchodovaných na regulovaných středoevropských burzách. Fond investuje na burzách v Polsku, České republice, Maďarsku a Rumunsku a v menší míře v Rakousku, Řecku, Slovensku, Bulharsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Chorvatsku a Slovinsku. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na nejslibnější společnosti na trzích ve střední Evropě, přičemž se zachovávají limity vztahující se na akcie a země ve vztahu k referenční hodnotě. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti této složené referenční hodnoty: 45% Varšava (WIG30) TR, 35% Praha (PX) TR, 10% Budapešť (BUX) TR a 10% Bukurešť (BET) TR. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Investoři by si měli být vědomi toho, že investiční prostředí referenční hodnoty je koncentrované a v důsledku toho je koncentrované i portfolio fondu. Toto obvykle povede ke srovnatelnému složení i ke srovnatelnému profilu návratnosti investice fondu a jeho referenční hodnoty. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 17.4.2024
Hodnota podílu (NAV) 4 978,82 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5
Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

Tento fond je v kategorii 5 kvůli chování produktu během období měření výkonnosti. Celkové tržní riziko, se zohledněním minulé výkonnosti a budoucího potenciálního vývoje trhů, související s akciemi nebo finančními nástroji používanými k dosažení investičního cíle, je považováno za vysoké.Cenné papíry mohou být ovlivněny různými faktory, včetně (nikoliv však výlučně) vývoje na finančních trzích, vývoje hospodaření emitentů, kteří jsou sami ovlivňováni celkovou situací globální ekonomiky a hospodářskými a politickými podmínkami v každé zemi. Riziko likvidity podfondu je vysoké. Navíc mohou mít velký vliv na výkonnost podfondu i výkyvy měn. Investice do konkrétní geografické oblasti jsou mnohem více koncentrované než investice do různých geografických oblastí. Investor nemá žádnou záruku, že původní investici získá zpět.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0082087353
Třída akcií P Cap CZK
Měna CZK
Založení třídy akcií 18. 07. 2001
Benchmark 35% Prague (PX) (TR), 45% Warsaw (WIG30) (TR), 10% Budapest (BUX) (TR), 10% Bucharest (BET)(TR)
Majetek ve fondu 1 201 981 652,64 CZK
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 2,83%
3 měsíce 9,97%
6 měsíců 17,36%
od začátku roku 7,67%
1 rok 34,46%
3 roky 39,08%
5 let 35,33%
od založení fondu 397,30%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 22,32 -8,25 9,92 -7,16 18,38 6,22 1,85 -0,83 7,34 14,84
BM 26,82 -6,46 11,05 -3,57 22,86 8,04 -0,92 -3,62 3,74 19,29

Výkonosti jsou uváděny k 31. 12. 2022. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.43%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
24,30