Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD)

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu přesahujícího MSCI India (Net TR) Index po odečtení poplatků po dobu tříletého až pětiletého období investicemi do akcií indických společností. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do akcií indických společností. Fond se zaměřuje na sílu hospodářského výsledku společnosti, kvalitu její značky, pozici ve srovnání s konkurencí a aktiva a dále na schopnost zvyšovat zisky v dlouhodobém horizontu. Investiční správce je přesvědčen, že Indie je podporována silnými, dlouhodobými trendy spotřeby a infrastruktury, stejně jako příznivou demografickou situací. Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů a nástrojů peněžního trhu a může také držet hotovost (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Výkonnost fondu by měla být hodnocena proti jeho cílovému srovnávacímu ukazateli, což je překonání indexu MSCI India (Net TR) Index, a porovnávána s kategorií Morningstar India Equity Category.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 16.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 366,85 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5

Tento produkt je klasifikován jako 5 ze 7, což je třída středně vysokého rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože může na sebe brát vyšší rizika při hledání vyšších výnosů a jeho cena může v souladu s tím růst a klesat. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0264410563
Třída akcií A Akumulace USD
Měna USD
Založení třídy akcií 10. 11. 2006
Benchmark MSCI India NR
Majetek ve fondu 178 097 310,53 USD
Cílové trhy
Investiční horizont min 5 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 5
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 3
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 3,39%
3 měsíce 14,59%
6 měsíců 22,93%
od začátku roku 23,07%
1 rok 35,79%
3 roky 41,76%
5 let 75,14%
od založení fondu 98,88%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 20,50 -14,00 22,00 12,30 5,20 -5,70 36,70 -0,60 -3,10 30,40
BM 20,80 -8,00 26,20 15,60 7,60 -7,30 38,80 -1,40 -6,10 23,90

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 30.4. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.89%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,90