Sektorové investice

Sektorové investice můžeme realizovat prostřednictvím akciových fondů, jejichž investiční strategie je orientována na firmy vybrané pouze z jednoho ekonomického sektoru. Pokud se danému sektoru daří, tak tyto fondy mohou přinést svým investorům velmi vysoké zhodnocení. Naopak v dobách nepříznivých pro vybraná odvětví mohou však zaznamenat vyšší ztráty než více diverzifikované strategie, které investují napříč různými ekonomickými sektory. Tento typ investic má pro investory význam v případě, že jsou přesvědčeni o příznivých podmínkách pro dané odvětví a chtějí zvýšit výkonnost svého portfolia doplněním takto úzce zaměřené investice.

Citlivost sektorů na vývoj hospodářského cyklu

Jednotlivé ekonomické sektory se vyvíjí rozdílně s ohledem na to, v jaké fázi hospodářského cyklu se aktuálně ekonomika nachází. Jsou sektory, které jsou citlivější na hospodářský vývoj a rostou zejména v období expanze (cyklické sektory), jiné jsou méně citlivé a jejich růst není konkrétní fází hospodářského cyklu tolik ovlivněn (necyklické sektory). Mezi cyklické sektory typicky patří zpracování základních materiálů, energetika, spotřební zboží, finance či nemovitosti. Necyklické nebo také defenzivní sektory zahrnují mimo jiné nezbytné služby a zboží, zdravotnictví či odvětví veřejných služeb (jedná se o tzv. síťová odvětví neboli „utilities“, tedy výroba a distribuce plynu, vody, elektřiny atd.). Tyto sektory mnohem lépe odolávají ekonomickým poklesům než ty, které k životu nutně nepotřebujeme a v období poklesů je můžeme omezit.

Jak toho mohou investoři využít?

Investoři tím dostávají možnost reagovat ve svém portfoliu na různé fáze ekonomického vývoje a podílet se na případném rychlejším růstu vybraného odvětví. Umístění peněžních prostředků v období hospodářské expanze do cyklických sektorů může znamenat významný růstový impuls pro výkonnost celého portfolia. A naopak, v případě ekonomického poklesu mohou investice do defenzivních sektorů představovat možnost, jak investovat do akcií i v méně příznivých dobách a zároveň generovat mírný zisk či dividendu.

Existují ale i další důvody, proč hledat další zdroje výnosu v konkrétních odvětvích, nejen vývoj hospodářského cyklu. Například aktuální zdravotní krize významně ovlivnila různé ekonomické sektory, ve kterých urychlila vývoj nových technologií a významně zvýšila poptávku po specifických výrobcích a službách jako jsou on-line nástroje a technologie pro práci z domova, e-commerce, medicínské technologie a další.

Specializované sektorové fondy v naší nabídce

Energetika

  • Pro investice v tomto sektoru můžete využít portfolia fondu Goldman Sachs Global Energy Equity v CZK anebo v USD. Fond investuje do společností po celém světě podnikajících v odvětví energetiky v oblastech průzkumu, těžby a výroby, rafinace, přepravy ropy a plynu, výstavby energetických zařízení anebo poskytování souvisejících služeb.

Nemovitosti

Potravinářství

  • Do potravinářského sektoru můžete investovat v USD prostřednictvím fondu Goldman Sachs Gobal Food & Beverages. Tento fond investuje do společností po celém světě, mezi jejichž hlavní aktivity patří výroba a distribuce potravin, nápojů a tabáku, výroba zboží krátkodobé spotřeby pro domácnost, výrobky osobní péče a maloobchodní společnosti prodávající potraviny a léky.

Finance

  • Finanční sektor je páteří většiny vyspělých ekonomik. Investovat do něj můžete v USD a EUR prostřednictvím fondu Goldman Sahcs Global Banking and Insurance Equity. Tento fond investuje do společností po celém světě, které poskytují finanční služby jako jsou banky, pojišťovny, poskytovatelé spotřebitelského financování, správci aktiv a další.

Zdravotnictví

  • Od začátku roku 2020 je to téma zmiňované každý den na informačních serverech celého světa. Zajímavou investiční příležitost ale nepřináší jen aktuální vysoké výdaje na zdravotnické výrobky kvůli pandemii, ale obecně dlouhodobé téma stárnutí populace a růst výdajů ve zdravotnictví. Do tohoto sektoru můžete investovat v USD i v CZK prostřednictvím fondu Goldman Sachs Global Health Care Equity. Tento fond investuje do společností po celém světě, které se zabývají výrobou zdravotnického vybavení a poskytováním souvisejících služeb, výzkumem a vývojem, výrobou anebo prodejem léků či biotechnologických výrobků.
  • Dalším fondem orientovaným na zdravotnický sektor je fond BNP Paribas Health Care Innovators. Do tohoto fondu je možné investovat v EUR.