Dluhopisy jako základ portfolia

Dluhopisy jsou investory vyhledávanou třídou aktiv pro své základní charakteristické vlastnosti. Zejména v turbulentních dobách dodávají do portfolia tolik potřebnou stabilitu a míru konzervatismu. Jednotlivé dluhopisy je však třeba umět rozlišovat dle jejich typu, souvisejících rizik a doby do splatnosti. Pro investory je také důležité rozhodnout se, zda investovat v domácí měně, například tedy v české koruně, anebo zda doplnit portfolio i o dluhopisy v cizích měnách.

Dluhopis nebo dluhopisový fond?

Dluhopisový fond představuje kolekci různých dluhopisů. Řídí ho profesionálové, kteří pečlivě sledují ty, kdo dluhopisy vydávají, tedy jejich emitenty. Investice do dluhopisového fondu má oproti přímé investici do konkrétního dluhopisu několik výhod navíc. Například lepší diverzifikaci – investor si jedním nákupem pořídí celé portfolio různých dluhopisů, které může zahrnovat jednotky, desítky ale i třeba stovky titulů. Portfolio dluhopisového fondu se také řídí podle více parametrů – jednotlivé tituly jsou vybírány nejen s ohledem na rizikovost emitentů, ale je také například podle vývoje úrokových sazeb (durace).

Jaké jsou základní typy dluhopisových fondů?

Fondy krátkodobých dluhopisů

Fondy krátkodobých dluhopisů charakterizuje krátká splatnost jednotlivých titulů v portfoliu (často méně než 1 rok až přibližně do 2 nebo 3 let).  Jsou určené spíše pro „zaparkování“ peněz na kratší období, ve kterém by měly v portfoliu investora vytvořit velmi konzervativní část, takzvanou „rezervu na zavolanou“. Obvykle je tvoří kvalitní státní dluhopisy a firemní dluhopisy zdravých firem s vysokým hodnocením (ratingem).

Fondy krátkodobých dluhopisů mohou mít také zaměření na další dluhopisové pod-třídy. Jedním ze zajímavých fondů v naší nabídce je fond krátkodobých konvertibilních dluhopisů od BNP Paribas.

Ostatní dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy mohou mít různě zaměřené strategie. Základem pro dobře nastavené investiční portfolio bývají fondy s převahou domácích státních dluhopisů, doplněné o firemní dluhopisy. Takový fond investorovi přináší obvykle zhodnocení přibližně na úrovni inflace. Pokud je investovaný v domácí měně, pak investora nevystavuje kurzovému riziku, způsobenému poklesem domácí měny vůči měně cizí. Splatnost dluhopisů v těchto fondech se obvykle pohybuje mezi 4–7 roky.

Co má investor dělat, pokud mu domácí dluhopisový trh nestačí?

V České republice je dostatek státních dluhopisů s různými splatnostmi, chybí ale dostatečně široká nabídka kvalitních firemních dluhopisů. Z tohoto důvodu se musí domácí investor poohlédnout i mimo teritorium české koruny a investovat i v zahraničí.

V takovém případě se mu nabízí celá řada dalších příležitostí v podobě fondů státních a firemních dluhopisů v jiných měnách a z různých částí rozvinutého i rozvíjejícího se světa. Tyto fondy se také odlišují podle toho, do jak kvalitních dluhopisů investují – můžeme nalézt fondy investující do vysoce kvalitních dluhopisy tzv. investiční kvality (s vysokým ratingem, ale s nižšími výnosy), nebo naopak fondy, které vyhledávají dluhopisy s vyššími výnosy (tzv. High Yield) ale které mají nižší rating a je s nimi spojeno vyšší riziko selhání emitenta.

Na naší obchodní platformě můžete najít řadu fondů, které investují do zahraničních dluhopisů a do kterých i přesto můžete investovat v české koruně.

  • Jedná se například o dluhopisy rozvíjejících se trhů ve fondu Goldman Sachs Emerging Martkets Debt (HC), kde můžete využít jejich ekonomického růstu. Tento fond investuje převážně do státních dluhopisů více než 70 zemí světa. Možná jste nevěděli, že v posledních třech letech investoři, kteří se zaměřují na regiony rozvíjejících se trhů, preferují investice do dluhopisů před akciemi.

 

  • Nebo můžete využít fond Goldman Sachs Global Yield Opportunities a investovat do všech dluhopisových tříd s využitím strategie cíleného výnosu (target return). Tým portfolio manažerů sleduje všechny dluhopisové trhy a flexibilně přesouvá investice tam, kde vidí investiční příležitosti s akceptovatelným a dobře měřitelným rizikem.

 

  • Další zajímavou investiční strategií jsou stukturované dluhové cenné papíry jako například cené papíry kryté hypotékami či jinými aktivy (asset backed securities) nebo zajištěné úvěrové závazky.  Pokud Vás zajímá tento trh především evrospkých instrumentů, pak můžete doplnit své portfolio o fond BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES.

 

 

 

Investoři by se měli ujistit v aplikaci KKinvestor, případně v Přehledu fondů, které investiční nástroje jsou pro ně vhodné, neboť výše uvedené investiční nástroje nemusí být vhodné pro všechny.