BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK

Fond je řízen aktivně, nesleduje žádný index. Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do konvertibilních cenných papírů vydávaných společnostmi z celého světa a/nebo do jiných cenných papírů s pevným výnosem, jako jsou podnikové dluhopisy. Fond může používat finanční deriváty pro účely zajišťování a investování. Po zajištění nesmí expozice vůči jiné měně než USD překročit 25 %. Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z USD na CZK.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 13.6.2024
Hodnota podílu (NAV) 12 217,99 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 2

Tento produkt byl zařazen do třídy 2 z 7, což je třída nízkého rizika. Tato kategorie rizika je odůvodněna investicí do konvertibilních dluhopisů, které jsou hybridními produkty s akciovou i dluhopisovou složkou. Další rizika věcně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta vém ukazateli rizik: Riziko selhání protistrany, Úvěrové riziko, Riziko derivátů, Riziko provozu a úschovy. Měnové riziko - pokud se měna vašeho účtu liší od tohoto produktu, platby, které obdržíte, budou záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není va výše uvedeném ukazateli zohledněno. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Krátkodobých dluhopisů
Číslo ISIN LU2020654062
Třída akcií Classic RH CZK, Capitalisation
Měna CZK
Založení třídy akcií 14. 2. 2020
Benchmark Bez benchmarku
Majetek ve fondu 265 568 849,79 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 3 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 2
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 0,11%
3 měsíce 1,09%
6 měsíců 3,86%
od začátku roku 3,52%
1 rok 7,38%
3 roky 14,83%
5 let 0,00%
od založení fondu 20,02%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 5,87 4,06 1,27 4,53 2,39 -0,41 n/a n/a n/a n/a
BM n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 18.4. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek :
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.27%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
12,70