BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK

Fond je řízen aktivně, nesleduje žádný index. Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do konvertibilních cenných papírů vydávaných společnostmi z celého světa a/nebo do jiných cenných papírů s pevným výnosem, jako jsou podnikové dluhopisy. Fond může používat finanční deriváty pro účely zajišťování a investování. Po zajištění nesmí expozice vůči jiné měně než USD překročit 25 %. Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z USD na CZK.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 28.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 11 082,61 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 2
Klíčové informace
Třída aktiv Krátkodobých dluhopisů
Číslo ISIN LU2020654062
Třída akcií Classic RH CZK, Capitalisation
Měna CZK
Založení třídy akcií 14. 2. 2020
Benchmark Bez benchmarku
Majetek ve fondu 235 216 209,09 CZK
Výkonnost
1 měsíc 0,59%
3 měsíce 0,92%
6 měsíců 2,91%
od začátku roku 3,46%
1 rok 3,72%
3 roky 0,00%
5 let 0,00%
od založení fondu 8,87%
Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
https://www.bnpparibas-am.com/en/esg-scoring-framework/ Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.26%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
12,60

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů