NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK)

Cílem fondu je vytvářet výnosy investováním především do krátkodobých nástrojů s pevným výnosem (tj. depozitní certifikáty, komerční papíry, dluhopisy s pevným úrokem, dluhopisy s pohyblivou sazbou, vklady atd.) denominované v korunách českých. Fond nabízí alternativu ke krátkodobým fondům peněžního trhu a fondům s pevným výnosem, jelikož očekávaná vážená průměrná doba trvání investic není delší než 3 roky. Delší doba trvání znamená silnější citlivost na úrokové sazby. Využíváme základní i kvantitativní výzkumné vstupy k investování do diverzifikovaného portfolia dluhopisů s cílem zajistit bezpečnost jistiny a s přihlédnutím k době splatnosti cenných papírů během investičního procesu. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na nejslibnější emise a sektory s ohledem na náš pohled na vývoj úrokových sazeb, pohled na různé země a náš pohled na trhy s pevným výnosem obecně, přičemž limity odchylek durace zůstávají zachovány vzhledem k referenční hodnotě. Pozice fondu se proto může od referenční hodnoty podstatným způsobem lišit. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti této složené referenční hodnoty: 50 % Czech Overnight Index Average (CZEONIA), 50 % Bloomberg Series-E Czech Govt Bond 1-3 Yr. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do dluhopisů, které nejsou součástí prostředí referenční hodnoty. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 31.1.2023
Hodnota podílu (NAV) 1 543,37 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 2
Klíčové informace
Třída aktiv Krátkodobých dluhopisů
Číslo ISIN LU1134493227
Třída akcií P Cap CZK
Měna CZK
Založení třídy akcií 31. 12. 2014
Benchmark 50% Czech Overnight Index Average (CZEONIA),50% Bloomberg Series-E Czech Government Bond 1-3Y
Majetek ve fondu 205 389 544,82 CZK
Výkonnost
1 měsíc 0,44%
3 měsíce 1,58%
6 měsíců 2,87%
od začátku roku 0,47%
1 rok 3,19%
3 roky 1,58%
5 let 3,09%
od založení fondu 54,16%
Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
Další informace o integraci rizik spojených s udržitelností naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
0.5%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
5,00

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů