Společensky odpovědné investování (SRI)

Pro pochopení tématu společensky odpovědného investování (Social responsible investing – SRI) je třeba nejprve porozumět tomu, co je to společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj.

Společenskou odpovědnost můžeme brát jako nastavení etického prostředí, které zavazuje jednotlivce a instituce k určitému modelu chování. Tento model chování má základ v odpovědnosti k druhým. A to zejména s ohledem na kvalitní život dalších generací. S tím je pak spojený udržitelný rozvoj, který si můžeme představit například z pohledu jednotlivých firem. Je to takové chování, které pro současný zisk nemá negativní vliv na naši budoucnost a zároveň vytváří takové podmínky, díky kterým jsou firmy schopny v této budoucnosti dál úspěšně fungovat.

V čem může být tento přístup prospěšný pro investory?

Pro odhad budoucích zisků firmy nestačí sledovat jen finanční ukazatele

V minulosti se investoři orientovali primárně na finanční ukazatele společností, do kterých investovali své volné prostředky. Vytváření dlouhodobých zisků bylo primárním ukazatelem úspěšnosti firmy. Historický vývoj však ukázal, že sledování pouze finančních výsledků pro odhad budoucích zisků nestačí. Investoři pak na základě různých zkušeností s událostmi, které ovlivňovali profitabilitu firem, začali sledovat také další parametry – především ty, které by mohly ovlivnit finanční zdraví firem.

Nejedná se pouze o dopad na životního prostředí, důležité jsou širší souvislosti

Dopady průmyslových aktivit do životního prostředí a sanace škod byly prvním impulsem pro širší zkoumání možných dopadů působení firem. Nemuselo se jednat jen o katastrofické scénáře v podobě vážných havárií například jaderných elektráren nebo tankerů převážejících ropu. Mohlo jít i o nedodržení souladu výrobních procesů s ohledem na regulaci výrobního procesu a s tím souvisejících následných postihů. Je důležité si uvědomit, že rozsah regulací pro různé ekonomické sektory v moderním světě neustále roste.

Principy odpovědného investování

Jako reakci na nutnost řešit problematiku udržitelného rozvoje a také s ohledem na klíčovou roli kapitálových trhů pro financování firem, vyhlásila OSN v roce 2006 „Principy odpovědného investování“ (Principles for Responsible Investment – PRI). K těmto principům se od té doby přihlásilo již přibližně 500 investičních firem.

Tento koncept přinesl základní popis problematických oblastí, které známe jako faktory ESG:

 • E – Environmental issues
  Jedná se o problematiku životního prostředí a dopadů, které na něj má chování firem. Zaměřuje se zejména na oblasti využití půdy, vodního hospodářství, důlní činnosti, zpracování odpadu či biodiverzity.
 • S – Social issues
  Tato oblast sleduje sociální odpovědnost firem a jejich dopad na okolní společnost anebo komunity. Zahrnuje například dodržování lidských práv, práv zaměstnanců, předcházení konfliktů, výrobu a distribuci zbraní a další aspekty.
 • G – Governance
  Tento princip se zaměřuje na odpovědné řízení firem s ohledem například na placení daní, potlačování korupce, nominaci a odměňování vedoucích pracovníků, řízení rizik, IT bezpečnost, dodržování regulace a další oblasti.

Investiční společnosti tyto faktory začaly začleňovat do svých investičních procesů a definovaly tak nový směr – společensky odpovědné investování.

Proč investovat odpovědně?

 • Díky důrazu na udržitelný rozvoj společností se zvyšuje finanční návratnost
 • Podílíte se na dodržování odpovědného přístupu k životnímu prostředí a sociální udržitelnosti
 • Přispíváte k ochraně klimatu a pomáháte snižovat produkci CO2
 • Podporujete slušné zacházení se zaměstnanci, dodržování lidských práv, zamezení dětské práce a diskriminace
 • Odpovědné investování přináší další dlouhodobě udržitelný výnos a zajišťuje návratnost kapitálu

 

Fondy z oblasti odpovědného investování v naší nabídce

Vytváříte globální akciové portfolio a chcete investovat odpovědně?

Více informací o globálních akciových fondech se dozvíte zde

 

Zaměřujete se více na Evropu a její investiční potenciál?

 • Goldman Sachs Europe Sustainable Equity – akciový fond, který investuje do evropských firem napříč regiony a sektory, které zohledňují principy odpovědného investování. Vždy se jedná o ty nejlepší společnosti ve svém oboru. Evropský investiční prostor má dobrý růstový potenciál. EU navíc klade na faktory ESG velký důraz a chce je také zahrnout do připravované evropské regulace.

 

A co rozvíjející se trhy – je možné i tam investovat odpovědně?

Ani rozvíjejícím se trhům se téma odpovědného investování nevyhýbá. Nejen zahraniční, ale i lokální investoři čím dál více požadují odpovědný přístup po firmách, do kterých investují. Vzhledem k potenciálu růstu rozvíjejících se trhů je logické, že i tato oblast nabývá v oblasti odpovědného investování na významu.

Více o investicích na rozvíjejících se trzích naleznete zde

 

V naší nabídce je také odpovědný smíšený fond

 • Hledáte aktivně řízenou investici, která bude flexibilně reagovat na tržní vývoj a zároveň bude zaměřená na investice odpovědných firem? Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - tento fond představuje vyvážené investiční řešení a zaměřuje se na investice do evropských dluhopisů a akcií v poměru 50:50, jejichž emitenti dodržují principy odpovědného investování.

Více o smíšených fondech v naší nabídce se dozvíte zde

 

V naší nabídce jsou primárně fondy, které své investiční strategie řídí podle principů společensky odpovědného investování. O vybraných tématech se můžete dozvědět více například v článcích Voda a vodní hospodářství nebo Globální energetická transformace.