Střední Evropa jako investiční příležitost

Praha, Varšava, Bratislava, Budapešť, Bukurešť… ale i Vídeň a další středoevropská města jsou nám velmi dobře známá. S našimi sousedy máme společnou historii, kulturu a zvyky. Jsme si tolik podobní, a přitom tak krásně rozdílní. A právě tento „náš“ region prošel za posledních 30 let velmi dynamickým ekonomickým a politickým rozvojem.

Členství v mezinárodních organizacích a příliv investic ze zahraničí

Hlavní výhodou regionu střední a východní Evropy (nebo také CEE) je, že je součástí širokého uskupení evropského společenství. Dalším důležitým faktorem je partnerství v mezinárodních organizacích jako například NATO. Země regionu CEE jsou díky členství v Evropské unii (EU) považovány za dostatečně bezpečné pro zahraniční investory.

Navíc, EU řadou rozvojových programů podporuje ekonomiky v našem regionu. V uplynulých letech jsme mohli sledovat masivní příliv přímých investic ze zahraničí, rozvoj regionálních bank, automobilového průmyslu, společností z oblasti spotřebního zboží, ale také vznik řady významných IT společností.

Vedle přímých investic se v našem regionu také daří kapitálovým trhům. Varšavská burza dominuje střední a východní Evropě svojí velikostí a počtem emisí. Ale také další burzy v Praze, Budapešti či Bukurešti jsou významným zdrojem kapitálu pro domácí podniky.

Nezapomeňme také na státní a firemní dluhopisy, které jsou dalším velmi důležitým zdrojem financování rozvoje tohoto regionu. A také jsou oblíbenou investicí domácích i zahraničních investorů, protože za srovnatelně nízké riziko nabízí o něco vyšší výnosy než dluhopisy ostatních rozvinutých evropských ekonomik.

Proč investovat ve střední a východní Evropě?

Ekonomický růst je nad průměrem Evropské unie, což je dobrý signál. V regionu je poměrně nízká nezaměstnanost, mzdy rostou a obyvatelstvo bohatne. Vyšší mzdy a majetek obyvatel znamená potenciál vyšší spotřeby a tedy i příznivé prostředí pro firmy, které zde podnikají.

Navíc se nacházíme v politicky stabilním prostředí. Vysoká transparentnost zákonů, které vychází ze standardů rozvinutých zemí, je podmínkou dalšího rozvoje. Téma ekonomické konvergence (tedy přibližování se) k rozvinutým ekonomikám EU je také stále aktuální.

V regionu působí řada tradičních značek transformovaných do moderních společností, jako jsou například banky. Je zde množství společností podnikajících v odvětvích spotřebního zboží, energetiky a farmacie. A také řada nových projektů z oblasti IT. Stačí se rozhlédnout kolem sebe – jejich produkty nebo služby už dlouho využíváme a jejich firemní příběhy velmi dobře známe. A poptávka po nich také dále roste. Navíc stále platí, že z pohledu výše vyplácených dividend patří region CEE mezi světovou špičku.

Jaká rizika se vážou k zemím v regionu CEE?

Hovoříme o otevřených ekonomikách, výrazně orientovaných na export. V některých zemích jako například v České a Slovenské republice je velmi silný automobilový průmysl. To může v případě omezení prodeje automobilů přinést určité strukturální potíže. Země tohoto regionu navíc stále procházejí ekonomickou transformací, jako například Rumunsko.

Důležité je také zamyslet se nad tím, jakou roli v investici hrají lokální měny. V posledních letech byl jejich vývoj vůči EUR poměrně stabilní, situace se ale může změnit. Kapitálové trhy jsou kvůli tomu volatilnější, než je tomu u rozvinutých trhů.

Fondy orientované na region CEE v naší nabídce

Dluhopisové fondy

Fondy krátkodobých dluhopisů

Fondy krátkodobých dluhopisů charakterizuje krátká splatnost jednotlivých titulů v portfoliu (často méně než 1 rok až přibližně do 2 nebo 3 let).  Jsou určené spíše pro „zaparkování“ peněz na kratší období, ve kterém by měly v portfoliu investora vytvořit velmi konzervativní část, takzvanou „rezervu na zavolanou“. Obvykle je tvoří kvalitní státní dluhopisy a firemní dluhopisy zdravých firem s vysokým hodnocením (ratingem).

Ostatní dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy mohou mít různě zaměřené strategie. Základem pro dobře nastavené investiční portfolio bývají fondy s převahou domácích státních dluhopisů, doplněné o firemní dluhopisy. Takový fond investorovi přináší obvykle zhodnocení přibližně na úrovni inflace. Pokud je investovaný v domácí měně, pak investora nevystavuje kurzovému riziku, způsobenému poklesem domácí měny vůči měně cizí. Splatnost dluhopisů v těchto fondech se obvykle pohybuje mezi 4–7 roky. V naší nabídce naleznete dva dluhopisové fondy tohoto regionu:

Akciové fondy

V naší nabídce máme dva fondy orientované na region CEE:

  • Akciový fond Goldman Sachs Central Europe Equity investuje do společností listovaných na burzách ve střední Evropě. Přibližně 35 % majetku fondu je investováno do akcií na pražské burze, 45 % na burze v Polsku a po 10 % pak v Maďarsku a Rumunsku. Je to největší akciový fond orientovaný na tento region s historií od roku 1998.  Do fondu je můžete investovat v české koruně.
  • Další dynamickou investici v regionu se silným příběhem konvergence představuje fond Goldman Sachs Romania Equity. Více než polovinu svého majetku investuje do akcií na rumunské burze a zbývající část portfolia pak do ostatních zemí v regionu. Do fondu můžete investovat v EUR.

 

Všechny zmiňované fondy jsou spravovány investičními experty přímo v regionu CEE. Za jejich úspěchem stojí rozsáhlé znalosti regionu kombinované s prověřenými mezinárodními investičními postupy včetně přísného řízení rizik a aplikace principů ESG při analyzování nakupovaných titulů.