NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR)

Cílem tohoto fondu je realizovat dlouhodobý růst kapitálu investicemi zejména do diverzifikovaného portfolia akcií založených, kotovaných a obchodovaných v Rumunsku. V zájmu diverzifikace investic do různých sektorů může fond investovat také do společností založených, kotovaných či obchodovaných například v: Polsku, Maďarsku, České republice, Rusku a Turecku. Tyto trhy vybíráme proto, že očekáváme, že se v dlouhodobém horizontu budou vyvíjet víceméně stejně jako rumunský trh. Fond využívá aktivní správu k zacílení na nejslibnější společnosti v Rumunsku, přičemž limity odchylek akcií a sektorů jsou sledovány vzhledem k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti této kombinované referenční hodnoty: 60 % rumunský index (BET-XT) TR, 25 % varšavský index (WIG30) TR, 5 % budapešťský (BUX) TR a 10 % pražský index (PX) TR. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenční hodnoty. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 31.1.2023
Hodnota podílu (NAV) 465,34 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU1280298693
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 08. 03. 2016
Benchmark 60% Bucharest (BET-XT) (TR), 25% Warsaw (WIG30) (TR), 10% Prague (PX) (TR), 5% Budapest (BUX) (TR)
Majetek ve fondu 306 289,06 EUR
Výkonnost
1 měsíc 5,51%
3 měsíce 11,97%
6 měsíců 2,45%
od začátku roku 5,51%
1 rok -7,94%
3 roky 17,54%
5 let 31,96%
od založení fondu 85,51%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.51%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
25,10

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů