NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR)

Cílem fondu je realizovat dlouhodobý kapitálový růst investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií založených, kotovaných nebo obchodovaných v Rumunsku. V zájmu diverzifikace investic do různých sektorů smí fond nakupovat podíly ve společnostech založených, kotovaných či obchodovaných například v: Polsku, Maďarsku, České republice, Rusku a Turecku. Tyto trhy vybíráme proto, že očekáváme, že se v dlouhodobém horizontu budou vyvíjet víceméně stejně jako rumunský trh. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na nejslibnější společnosti nabízející stabilní a relativně vysoké dividendy na rumunském trhu, přičemž se zachovávají limity vztahující se na akcie a země ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti tohoto kombinovaného srovnávacího indexu: 60 % Rumunsko (BET-XT) TR, 25 % Varšava (WIG30) TR, 5 % Budapešť (BUX) TR a 10 % Praha (PX) TR. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 3.12.2021
Hodnota podílu (NAV) 472,62 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU1280298693
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 08. 03. 2016
Benchmark 60% Bucharest (BET-XT) (TR), 25% Warsaw (WIG30) (TR), 10% Prague (PX) (TR), 5% Budapest (BUX) (TR)
Majetek ve fondu 363 908,64 EUR
Výkonnost
1 měsíc -5,90%
3 měsíce 0,48%
6 měsíců 7,10%
od začátku roku 26,26%
1 rok 27,57%
3 roky 33,63%
5 let 73,55%
od založení fondu 88,41%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.49%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
24,90

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů