Akcie Velké Číny

Zajímají vás investice do velké a zároveň velmi dynamicky se rozvíjející ekonomiky? Hledáte vedle investic do akcií rozvinutých trhů další potenciálně silné investiční téma? Představme si oblast Velké Číny a  s ní spojená základní investiční témata, která se mohou významně projevit i ve vývoji kapitálových trhů.

Za Velkou Čínu se od druhé poloviny 20. století považuje oblast zahrnující Čínskou lidovou republiku, Hongkong a Tchaj-wan. Čínská lidová republika je nejlidnatější zemí světa a patří na 4. místo na světě z hlediska rozlohy. 

Oblast Velké Číny má velmi bohatou historii a od poloviny minulého století zažívá i velmi rychlý ekonomický rozvoj. Ekonomické otevírání se světu v posledních padesáti letech přineslo pozitivní dopady nejen do vývoje hospodářství, ale zejména do technologického vývoje.  Z pohledu hrubého domácího produktu se bavíme o druhé největší ekonomice na světě se silnou ambicí růstu do budoucnosti.

Rychlý ekonomický rozvoj a s tím související dopady do životního prostředí jsou doprovázeny silným trendem stěhování obyvatelstva z tradičních venkovských oblastí do rozlehlých městských aglomerací. Tato velmi silná témata jsou důležitá do budoucnosti pro zajištění nejen dalšího ekonomického růstu, ale i růstu kvality života obyvatel a jeho postupné bohatnutí.

Vedle témat ekonomického rozvoje si vláda uvědomuje problémy s životním prostředím. V této souvislosti představila ambiciózní plán uhlíkové neutrality do konce roku 2060. Z tohoto důvodu dochází nejen k investicím do alternativních zdrojů energie, ale také do širší ochrany životního prostředí (například projekt zalesňování pouště Gobi). Pokud má být plán uhlíkové neutrality úspěšný, pak to znamená například 85% výrobu energie pouze z alternativních zdrojů, 100% automobilů s nekonvenčním pohonem (elektřina, vodík).

Pojďme si tedy shrnout hlavní investiční témata pro oblast Velké Číny?


•    Urbanizace a související investice do infrastruktury
•    Čistá energie včetně alternativní mobility 
•    Investice do výzkumu a vývoje – nové technologie (například 5G a související infrastruktura)
•    Postupné bohatnutí domácností a s tím rostoucí domácí spotřeba
•    Otevírání se soukromému kapitálu

 

Čínský akciový trh vykazuje relativně nízkou korelaci s globálními trhy, vykazuje však poměrně vysokou volatilitu. Jeho vývoj je často pod tlakem domácích faktorů a externích vlivů (například cel). Ekonomický rozvoj Číny je také ovlivněn plány vlády a administrativními zásahy do různých částí ekonomiky, které se následně odráží i v přístupu investorů a přináší zmíněnou vyšší volatilitu. 

 

Akciové fondy na oblast Velké Číny v nabídce KK INVESTMENT PARTNERS

Na naší obchodní platformě najdete fond Goldman Sachs Greater China Equity

Fond investuje do akcií společností diverzifikovaných napříč všemi sektory ekonomiky tzv. Velké Číny. Fond může investovat také do jiných finančních nástrojů, nežli jsou přímé investice do společností. Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině prostřednictvím systému Stock Connect. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti, které jsou nejslibnějšími společnostmi v této oblasti.

Fond  Goldman Sachs Greater China Equity je pro investory  k dispozici jak v USD tak nově i v CZK.

Dalším fondem v naší nabídce, který se orientuje na stejnou oblast, je Fidelity Funds - China Innovations Fund. Ve snaze využít zrychlení inovací v Číně identifikuje správce podhodnocené příležitosti k růstu na základě svého hlubokého porozumění inovacím v oblasti technologií, životního stylu a životního prostředí. Do tohoto fondu je možné investovat v EUR.


Investor by se měl ujistit v aplikaci KKinvestor, případně v Přehledu fondů, které investiční nástroje jsou pro něj vhodné, neboť investiční nástroje výše uvedené nemusí být vhodné pro všechny investory.

Oba fondy na platformě KKinvestor patří do kategorie 3.