Jak na krátké rezervy?

Investování je obvykle chápáno jako běh na dlouhou trať. Tomu odpovídají i obvyklé cíle jako investice na stáří, investice pro děti, ale i střednědobé horizonty například na rekonstrukci, pořízení bydlení, auta nebo větší cesty.

Obvykle máme na svém běžném účtě objem peněz, který se skládá ze dvou základních částí. 

  1. Provozní peníze: část našich příjmů, kterou používáme na zaplacení běžných výdajů, jako je bydlení, energie, jídlo, oblečení, pojištění a podobné výdaje.
  2. Hotovostní rezerva: někdy ji vytváříme záměrně, například pro krytí našich úvěrových splátek  pro případ nemoci nebo ztráty zaměstnání. Velmi často ji ale postupně přizpůsobujeme na úroveň, která je pro nás komfortní a dává nám určitou míru jistoty. Tato rezerva nebývá určená pro investování, protože ji vnímáme jako peníze „na zavolanou“.

I pro tuto část našeho peněžního majetku existuje investiční řešení.

Podmínkou optimálního nastavení takového řešení je co nejnižší míra kolísání  (volatilita), výnos blízký peněžním sazbám a rychlá dostupnost (likvidita) vložených peněz pro případ jejich použití.

Pro krátkodobé zhodnocení takových rezerv  je možné na naší platformě použít dva typy podílových fondů, které splňují výše uvedené základní podmínky.

Rezervy v české koruně

Pro zhodnocení v české koruně je možné využít fond krátkodobých státních  dluhopisů  Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond v české koruně. Tento fond je určený pro investiční horizont do jednoho roku. V aktuálním tržním prostředí by jeho výnos v následujícím jednom roce měl být nad úrovní depozitních produktů v bankách, tedy nad úrovní 6 %.

Rezervy v euru a americkém dolaru

Pro investory v euru a v americkém dolaru máme fondy peněžního trhu od společností BNP Paribas Asset Management a Fidelity International. Tyto fondy nabízí zhodnocení lehce pod úrovní sazeb peněžního trhu v obou hlavních měnách a velmi rychle reagují na jejich změnu. Po velmi dlouhém období, kdy byly peněžní sazby velmi nízké, se nyní základní sazby velmi rychle dostaly na úroveň 3,5 % pro EUR a více než 5 % pro USD. A kolem těchto úrovní se budou v nejbližším období pohybovat, v závislosti na tom, kam se základní úrokové sazby dostanou. Využití těchto fondů nahrává navíc fakt, že české banky obvykle účty v cizích měnách neúročí.

Všechny typy investic mají vysokou likviditu. Po prodeji fondu jsou peněžní prostřeky zaslány do zhruba pěti pracovních dní. Nenechte proto své krátké rezervy zahálet a využijte podílových fondů pro jejich bezpečné zhodnocení.