Globální akciové strategie

Investoři, kteří chtějí doplnit své portfolio o dynamickou část a zvýšit tak jeho výkonnost (i za cenu vyšší volatility), obvykle začínají s investicemi do akcií světových společností. Je však poměrně náročné vyhledávat jednotlivé tituly na základě nejen ukazatelů konkrétních společností, ale také ještě řešit výkonnost jednotlivých světových regionů a vhodné složení ekonomických sektorů v investičním portfoliu. Pro investora je nejjednodušší využít za tímto účelem globální akciové fondy.

Diverzifikace je základ

Investoři většinou hledají dostatečně diverzifikovanou akciovou strategii, která splňuje základní požadavky – představuje tedy ideálně rozmanitou kolekci akciových titulů doplněnou o optimální váhu jednotlivých regionů a sektorů. Přestože by se mohlo podle zkušeností z minulosti zdát, že globalizace s sebou přinesla velmi blízký vývoj kapitálových trhů v různých regionech, v posledních letech to již úplně neplatí. A to nemluvíme o rozdílném vývoji na úrovních národních trhů.

Rozdílný cenový vývoj akciových trhů mezi jednotlivými regiony může v dlouhodobém horizontu a při odpovídající práci se zastoupením jednotlivých regionů přispět k výkonnosti celého portfolia. Zjednodušeně řečeno, lepší výkonnost jednoho regionu, například severní Ameriky, může vyrovnat slabší výkonnost regionu v jiné části světa, například rozvíjejících se trhů.

Pokud bychom se podívali na globální akciový trh jako celek, pak zjistíme, že i poměr tržní kapitalizace jednotlivých regionů se v čase mění. Ještě před zhruba 20 lety bychom v globálních indexech viděli nadpoloviční zastoupení USA, ale díky masivnímu rozvoji rozvíjejících se trhů tento poměr postupně mění.

Nejjednodušší řešení pro investory

Budování globálního akciového portfolia nákupy jednotlivých akcií velkých firem je zdlouhavé a operačně, časově i finančně náročné. Je mnohem snazší využít aktivně řízeného fondu globálních akcií, který spravují profesionální portfolio manažeři. Ti nejenže vyhodnocují finanční ukazatele jednotlivých firem a sledují tržní trendy, ale také upravují regionální či sektorové váhy v portfoliu. Tímto způsobem umožňují investorům optimálně využít měnící se skladby portfolia pro naplnění jejich dlouhodobých investičních cílů.

Globální akciové fondy v nabídce KK INVESTMENT PARTNERS

Na naší obchodní platformě najdete globální akciové fondy, které investují do velkých zavedených firem, které působí po celém světě, pouze se liší způsobem, jakým vybírají konkrétní tituly do svého portfolia. A do tří z nich můžete investovat v české koruně.

Goldman Sachs Global Equity Income

Jedná se o akciový fond, který investuje do společností po celém světě, které stabilně vyplácejí nadprůměrně vysokou dividendu (přinášejí investorům vyšší dividendový výnos).

Goldman Sachs Global Sustainable Equity

Tento akciový fond si vybírá do svého portfolia společnosti po celém světě, které dodržují politiku odpovědného investování a udržitelného rozvoje.

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities

Jedná se o akciový fond investující do společností, které vedle finančního výnosu mají také hmatatelné pozitivní sociální a ekologické dopady na prostředí, ve kterém žijeme.

Fidelity Funds World Fund

Fond investuje do akcií společností po celém světě, min 50% portfolia s důrazem na udržitelný rozvoj.

BNP PARIBAS Sustainable global low volatility fund

Defenzivní globální akciový fond, který z cca 1600 společností rozvinutých akciových trhů vybírá široce diverzifikované portfolio 90 - 100 titulů, které vždy reprezentují 10% nejméně volatiliních akcií svého sektoru. Cílem fondu je dosahovat výnos na úrovni globálních akcií, avšak při snížení volatility o 20% -30%. Je v dispozici v zajištěné i nezajištěné třídě.

Schroders ISF Global Equity Alpha

Fond investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do cenných papírů společností na celém světě. Fondy ‚Alfa" investují do společností, u kterých je správce přesvědčen, že jejich současná cena akcií neodráží budoucí vyhlídky dané společnosti. Investiční správce se snaží rozpoznat společnosti, které podle jeho názoru přinesou v budoucnosti růst výnosů nad očekávanou úrovní trhu, obvykle v horizontu tří až pěti let.

Schroder ISF Global Sustainable Growth

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu investicemi do cenných papírů společností na celém světě, které splňují kritéria udržitelnosti určená investičním správcem. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do cenných papírů společností na celém světě. Fond obvykle drží méně než 50 společností.

 

Investor by se měl ujistit v aplikaci KKinvestor, případně v Přehledu fondů, které investiční nástroje jsou pro něj vhodné, neboť investiční nástroje výše uvedené nemusí být vhodné pro všechny investory.

Globální akciové fondy na platformě KKinvestor patří do kategorie 2.