Allianz Global Investors

Allianz Global Investors je investiční společnost Allianz Group. 

Pro institucionální i drobné investory po celém světě spravuje aktiva ve výši 520 miliard EUR.

Společnost byla založena v roce 1998 a patří mezi přední světové správce aktiv.


Nabízí strategie zaměřené na akcie, dluhopisy, private markets a investice do více druhů aktiv (smíšené fondy). Odborná expertíza sahá od rozvinutého světa po rozvíjející se trhy, od strategií pro jednotlivé země po strategie globální a od portfolií tematických po portfolia odvětvová. Prostřednictvím aktivní správy aktiv je cílem  společnosti poskytovat klientům špičkové služby, bez ohledu na jejich lokalitu a investiční potřeby.

Jako průkopník udržitelného investování od roku 1999 rozšířila své schopnosti v oblasti environmentálních a sociálních faktorů a aspektů řízení společností (ESG), včetně probíhající integrace faktorů ESG napříč všemi hlavními strategiemi.

 

Více informací na webových stránkách společnosti zde