Voda a vodní hospodářství

Voda je jeden ze základních zdrojů našeho života na Zemi. Pokrývá 70 % jejího povrchu a její dostupnost je zásadní pro vše živé. Bez vody si neumíme představit nejen náš život, ale je nutná i pro zemědělství, průmysl nebo dopravu a její čistota výrazně ovlivňuje celé životní prostředí.

Prakticky veškerá voda na Zemi je slaná. Jen málo se ví, že sladká voda představuje pouze jedno procento veškeré vody. A právě toto jedno procento je pro náš život rozhodující a je proto nutné tento omezený zdroj chránit. Sladká voda ale automaticky neznamená voda pitná. Její rozložení po světě je nerovnoměrné a jsou oblasti, kde k pitné vodě prakticky není přístup.

Nacházíme se v situaci, kdy rostoucí populace na zemi, která čítá téměř  8 miliard lidí, má k dispozici víceméně konstantní množství dostupné pitné vody. Rostoucí poptávka po pitné vodě je navíc umocněna silnou urbanizací, zvyšováním životní úrovně a je výrazně ovlivněna klimatickými změnami. 

V současné době vidíme v oblasti vodního hospodářství následující trendy:
•    Kvůli nedostatku vody může dojít k silné migraci stovek milionů lidí.
•    Kvůli klimatickým změnám mohou být některé oblasti opakovaně ohroženy záplavami, jako například Pákistán v létě 2022. 
•    Odpadní vody musí být intenzivně čištěny a musí být odstraněn nejen domovní, ale také průmyslový toxický odpad.
•    Vodní a odpadová infrastruktura musí být rychleji opravována, dochází k velkým ztrátám pitné vody.
•    Roste spotřeba vody v průmyslu.
•    Odhaduje se, že v roce 2050 bude v oceánu více plastu než ryb.


Vodovodní systémy jsou zastaralé a díky tomu dochází při distribuci pitné vody k obrovským ztrátám. V historických centrech velkých měst je využívána infrastruktura, která může být i 100 let stará. Rostoucí megalopole a silná urbanizace proto vyžadují rychlou transformaci distribuce vody, její opravy a efektivní využití. Nedostatečná kvalita vody může vést také ke zdravotním problémům. O vlivu léků, jako jsou antibiotika, antikoncepce a další léčiva v pitné vodě již bylo napsáno mnoho studií. Zejména v rozvíjejících zemích se očekává, že dostupnost pitné vody bude problematická a velká část místní populace s tím bude mít problém.

Inovace, inovace, inovace
 

Pojmenování problému vede k výrazné změně v uvažování o tomto životně důležitém zdroji. Dokonalejší systémy distribuce vody, její čištění a recyklace jsou do budoucna nutností. Zajištění dostatku vody nejen pro domácnosti, ale i pro průmysl a zemědělství je úkolem, který vede k rozvoji technologií ve všech oblastech spotřeby a distribuce vody. Investice jsou prováděny nejen na soukromé úrovni, ale také velmi silně na úrovni státní podpořené světovými institucemi. Světová banka uvádí odhad investic do sanitačních služeb ročně zhruba 150 miliard dolarů.

 

Mohu jako soukromý investor investovat do vody a vodního hospodářství?
 

Ano. Na naší platformě KKinvestor naleznete dva fondy, které se na toto téma zaměřují. Díky nim se můžete nejen podílet na výnosech společností, které v tomto sektoru působí, ale můžete také prostřednictvím své investice pomoci tento palčivý světový problém řešit.

 

BNP Paribas Aqua
 

Fond investuje do portfolia globálních společností ze sektoru vodního hospodářství. Jeho základní investiční témata jsou:

  • Snížení spotřeby díky snížení ztrát či zvýšení účinnosti. Jedná se o společnosti, které působí v oblastech, jako jsou řízení úniků, řízení přívalových vod, senzory nové generace, monitorovací zařízení a takzvaná chytrá města. Zajímavou investiční příležitostí může být také chytré zavlažování.
  • Omezení odpadů. Investice do přeměny odpadů ve zdroje díky péči o vodu, recyklaci a zamezení tomu, aby voda vypadávala z (přirozeného) vodního cyklu. Do této oblasti se zapojují sektory, jako jsou recyklace vody, testování kvality a environmentální služby. Vidíme příležitosti v oblastech péče o vodu (filtrace, čištění, monitoring kvality a testování) a její opětovné distribuce. 
  • Zvýšení nabídky. Technologie, které mají za cíl zvýšení nabídky čisté pitné vody. Dodat dostatečné množství vody ve městech v relativně suchých oblastech je technologicky náročné. Jedná se o investice do systémů čerpadel, filtrů, odsolovacích rostlin či zásobních a přepravních projektů.

Fond je k dispozici v CZK. SFDR čl. 9

 

Schroders ISF Global Sustainable Food and Water

Fond je aktivně spravován a investuje nejméně 75 % svých aktiv do udržitelných investic, což jsou investice, u kterých investiční správce očekává, že přispějí k zajištění udržitelného zdroje potravin a vody, včetně vodního hospodářství, zemědělské techniky, zemědělských vstupů, produkce, zpracování, balení a distribuce potravin, maloobchodu s potravinami a vodou a recyklace.

Fond je k dispozici v CZK. SFDR čl. 9.

 

Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund 

Fond investuje do světových společností, které se zabývají vývojem, výrobou nebo prodejem produktů a služeb v oblasti vodohospodářství a odpadového hospodářství. Jeho strategie se opírá také o globální megatrendy, jako jsou populační růst, environmentální omezení, regulace, míra urbanizace či vytváření globálního bohatství.

Fond je dostupný v EUR a v USD. SFDR čl. 8.

 

Připraveno s využitím článku J. Maňáka, BNP PARIBAS AM


Důležité upozornění:
Investoři by se měli ujistit v aplikaci KKinvestor, případně v Přehledu fondů, které investiční nástroje jsou pro ně vhodné, neboť výše uvedené investiční nástroje nemusí být vhodné pro všechny. Fondy patří na platformě KKinvestor do 3. kategorie.