Fidelity International

Fidelity International má za cíl spolupracovat na budování lepší finanční budoucnosti. Společnost věří, že dlouhodobé investování je pro dosažení tohoto cíle zcela zásadní. 

Fidelity International je rodinná a managementem vlastněná společnost, přemýšlí mezigeneračně jak o službách, které buduje a poskytuje, tak i o způsobu, jakým investuje.
Zaměřuje se na to, aby klientům přinášela udržitelné investiční výnosy a zároveň kontrolovala dopad na společnost a životní prostředí. Pro dosažení tohoto cíle začleňuje udržitelnost do svého podnikání a do investičního procesu. 

Fidelity International nabízí řadu inovativních řešení a služeb napříč třídami aktiv, Ty zahrnují akcie, dluhopisy, oblast multi-asset a nemovitosti – pokrývají aktivní, pasivní, systematické a faktorové investiční styly, stejně jako konkrétní udržitelné strategie.

Fidelity International je investiční firma s více jak 50letou tradicí, s více než 25 pobočkami. Ke konci roku 2021 spravovala aktiva klientů na úrovni 536,5 mld EUR.

Více informací můžete nalézte na www.fidelity.cz.