Globální energetická transformace

Energie. Téma, se kterým se setkáváme každý den. Díky různým formám energie můžeme používat přístroje, vyrábět, topit, svítit nebo se pohybovat.                                                                                                                   

Energie. Téma, které velmi souvisí s vývojem klimatu na planetě Zemi a je jedním z klíčových témat udržitelného rozvoje OSN. Dělící čára na dobré (čisté) a špatné (špinavé) energie je čím dál viditelnější. Vysoký objem emisí CO2 a oteplování planety se stalo klíčovým tématem diskusí na nejvyšších státních úrovních. Každý den můžete vidět dopady oteplování planety na změnách klimatu. Sucho, vysoké teploty, rychlé střídaní suchých a deštivých období, tání ledovců či prázdné řeky.

Energie. Téma, které za posledních 200 let prošlo obrovským vývojem. Je to zhruba sto let, kdy došlo k první velké energetické transformaci a v průmyslu, dopravě nebo při výrobě elektrické energie se začalo místo biopaliv používat jako zdroj energie uhlí. Ve druhé polovině minulého století přišla další transformace – přechod z uhlí na plyn a ropu a s tím spojený další rychlý rozvoj elektrické energie vyráběné tradiční, z dnešního pohledu „špinavou“ cestou.  Díky silné industrializaci rozvíjejících se ekonomik její spotřeba výrazně vzrostla.  Nyní stojíme na prahu další energetické transformace v podobě plného přechodu na elektrickou energii, nyní za využití čistých (alternativních) zdrojů.

Jedním z hmatatelných cílů diskuse na úrovni členských států OSN je potřeba do konce tohoto století snížit růst teploty na Zemi o 2 stupně. K dosažení tohoto cíle je třeba snížit o třetinu emise CO2 do konce roku 2030. Grean Deal EU plánuje snížení emisí CO2 na nulu do konce roku 2050. 

Energetický systém tak musí projít třemi základními změnami: 

•    dekarbonizace – růst použití alternativních zdrojů energie až o 80 %,
•    elektrifikace použití zdrojů energie – růst podílu elektrické energie až o 45 %, 
•    zvýšená efektivita spotřeby energie – růst poptávky po alternativních zdrojích.

Jsme tedy na prahu další energetické transformace. Poptávka po „čistých“ alternativních zdrojích energií posiluje v posledních letech i kvůli rostoucímu geopolitickému napětí, což nyní ještě umocňuje  požadavek mnoha zemí na nezávislost na zdrojích, které pocházejí z problematických oblastí. Nejedná se však pouze o výrobu elektrické energie. Jde také o její efektivní distribuci, skladování (baterie), o technologie úspor energie a v neposlední řadě také o e-mobilitu.

Do energetické transformace můžete investovat a doplnit tak své portfolio o zajímavé a důležité téma, které vedle ekonomického důvodu (zisk) má i odpovědný podtext. Jedná se o investici, díky které můžete nejen vydělat, ale ještě pomoci financovat změny, které naše planeta tolik potřebuje.

Na platformě KKinvestor naleznete následující fondy, které se zabývají globální energetickou transformací.

BNP Paribas Energy Transition – EUR
Fond investuje po celém světě do společností, které jsou aktivní v oblastech přenosu energie. Mezi tyto oblasti patří zejména obnovitelná a přechodná energie, energetická účinnost, udržitelná přeprava, zelené budovy a infrastruktura. Fond se z cca 60 % orientuje na investice v USA, zbytek portfolia tvoří společnosti z celého světa. 

Schroders ISF Global Energy Transition  - EUR (hedged), CZK (hedged)
Fond investuje do společností z celého světa, mezi kterými jsou alespoň tři čtvrtiny spojené s globálním přechodem na zdroje energie s nižším obsahem uhlíku, jako jsou výroba, distribuce, skladování a doprava energie s nižším obsahem uhlíku a související dodavatelské řetězce, dodavatelé materiálů a technologické společnosti. Fond investuje pouze do společností, které generují nejméně 50 % svých výnosů z aktivit přispívajících ke zmíněnému přechodu, nebo které hrají zásadní role v těchto oblastech. Fond neinvestuje do fosilních a jaderných paliv. Fond se z cca 30 % orientuje na investice v USA, zbytek portfolia tvoří společnosti z celého světa.

 

Důležité upozornění

Investoři by se měli ujistit v aplikaci KKinvestor, případně v Přehledu fondů, které investiční nástroje jsou pro ně vhodné, neboť výše uvedené investiční nástroje nemusí být vhodné pro všechny. Oba dva fondy patří na platformě KKinvestor do 3. kategorie.