NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK)

Cílem fondu je realizovat dlouhodobý kapitálový růst investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií uvedených na burze a obchodovaných na regulovaných středoevropských burzách. Fond investuje na burzách v Polsku, České republice, Maďarsku a Rumunsku a v menší míře v Rakousku, Řecku, Slovensku, Bulharsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Chorvatsku a Slovinsku. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na nejslibnější společnosti na trzích ve střední Evropě, přičemž se zachovávají limity vztahující se na akcie a země ve vztahu k referenční hodnotě. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti tohoto složeného srovnávacího indexu: 45 % Varšava (WIG30) TR, 35 % Praha (PX) TR, 10 % Budapešť (BUX) TR a 10 % Bukurešť (BET) TR. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Investoři by si měli být vědomi toho, že investiční prostředí referenční hodnoty je koncentrované a v důsledku toho je koncentrované i portfolio fondu. Toto obvykle povede ke srovnatelnému složení i ke srovnatelnému profilu návratnosti investice fondu a jeho referenční hodnoty. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 22.10.2021
Hodnota podílu (NAV) 4 314,49 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0082087353
Třída akcií P Cap CZK
Měna CZK
Založení třídy akcií 18. 07. 2001
Benchmark 35% Prague (PX) (TR), 45% Warsaw (WIG30) (TR), 10% Budapest (BUX) (TR), 10% Bucharest (BET)(TR)
Majetek ve fondu 1 279 889 729,37 CZK
Výkonnost
1 měsíc 5,58%
3 měsíce 12,79%
6 měsíců 22,19%
od začátku roku 26,10%
1 rok 39,58%
3 roky 23,39%
5 let 41,95%
od založení fondu 330,94%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.41%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
24,10

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů