NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD)

Tento podfond podporuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky, jak je popsáno v článku 8 SFDR (na základě regulatorního souhlasu, viz předoznámení ze dne 28. 6. 2022). Fond používá aktivní správu a zaměřuje se na profil návratnosti rizika v souladu se svou referenční hodnotou, MSCI Emerging Markets (NR), přičemž současně používá kritéria screeningu ESG zaměřující se na pozitivní výběr na základě analýzy rizik aspektů souvisejících se životním prostředím a řízením společnosti, ke zlepšení profilu udržitelnosti fondu v porovnání s referenční hodnotou. Cílí na společnosti, které kombinují respekt k sociálním zásadám (např. lidská práva, zákaz diskriminace, otázka dětské práce) a zásadám ochrany životního prostředí s finančním výkonem. Tato referenční hodnota odráží prostředí našich investic. Fond nemusí zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenční hodnoty. Neinvestujeme ani do společností zapojených například do vývoje, výroby, údržby či prodeje kontroverzních zbraní, výroby tabákových produktů nebo těžby topného uhlí či ropného písku. Dále platí přísnější omezení pro investice do společností, které se podílejí na činnostech souvisejících s hazardními hrami, zbraněmi, zábavou pro dospělé, kožešinami a speciální kůží, vrtnými operacemi v arktických oblastech a břidličnou ropou a plynem. Vzhledem k vyloučení společností, které se nekvalifikují v důsledku naší politiky udržitelnosti, budou existovat rozdíly mezi skladbou portfolia fondu a skladbou referenční hodnoty. K sestavení portfolia se používá optimalizační metodika s cílem dosáhnout takového poměru rizika a výnosnosti, který bude v souladu s takovýmto poměrem indexu. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 31.1.2023
Hodnota podílu (NAV) 1 865,44 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0113302664
Třída akcií X Cap USD
Měna USD
Založení třídy akcií 10. 12. 2001
Benchmark MSCI Emerging Markets (NR)
Majetek ve fondu 6 005 058,05 USD
Výkonnost
1 měsíc 7,20%
3 měsíce 17,24%
6 měsíců 4,65%
od začátku roku 7,30%
1 rok -12,82%
3 roky 3,10%
5 let -2,40%
od založení fondu 252,18%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o udržitelném cíli fondu naleznete v prospektu a na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.1%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
11,00

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů