NN (L) European Sustainable Equity P Cap (CZK)

Tento podfond podporuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky, jak je popsáno v článku 8 SFDR (na základě regulatorního souhlasu, viz předoznámení ze dne 28. 6. 2022). Fond investuje do evropských společností, které uplatňují udržitelný obchodní model. Výběr těchto společností kombinuje analýzu faktorů z oblasti životního prostředí (např. uhlíková intenzita), sociální oblasti (např. lidská práva, zákaz diskriminace, otázka dětské práce, genderová diverzita) a oblasti řízení společnosti (např. politika odměňování) s finančním výkonem. Proces výběru může být omezen kvalitou a dostupností údajů zveřejňovaných emitenty nebo poskytovaných třetími stranami. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s udržitelnými obchodními modely na základě dodávaných produktů a služeb, přičemž se zachovají maximální limity vztahující se na převažující akcie ve vztahu k referenční hodnotě. Fond rovněž usiluje o dosažení nižší uhlíkové intenzity, než má referenční hodnota. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. Fond působí v evropském investičním prostředí. Minimálně jednou za rok je jeho počáteční investiční prostředí zredukováno alespoň o 20 % v důsledku uplatnění přístupu „toho nejlepšího v daném prostředí“ a níže uvedených výjimek a omezení. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenční hodnoty. V procesu výběru akcií fond využívá základní analýzu a analýzu ESG a také vylučuje investice do společností zapojených například do vývoje, výroby, údržby či prodeje kontroverzních zbraní, výroby tabákových produktů nebo těžby topného uhlí či ropného písku. Dále platí přísnější omezení pro investice do společností, které se podílejí na činnostech souvisejících s hazardními hrami, zbraněmi, zábavou pro dospělé, kožešinami a speciální kůží, vrtnými operacemi v arktických oblastech a břidličnou ropou a plynem. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost referenční hodnoty MSCI Europe NR. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje žádná efektivní referenční hodnota, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou podfondu je euro (EUR) a tento podfond může mít expozici vůči jiným měnám než euro. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny podfondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto podfondu u této třídy akcií zůstává. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 31.1.2023
Hodnota podílu (NAV) 8 973,42 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU2007298891
Třída akcií P Cap CZK (hedged i)
Měna CZK
Založení třídy akcií 04. 09. 2019
Benchmark No BM
Majetek ve fondu 26 095 848,20 CZK
Výkonnost
1 měsíc 5,66%
3 měsíce 9,39%
6 měsíců 1,33%
od začátku roku 6,41%
1 rok -2,13%
3 roky 26,32%
5 let 0,00%
od založení fondu 35,89%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o udržitelném cíli fondu naleznete v prospektu a na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.82%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,20

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů