NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR)

Tento fond je tzn. fondem fondů a investuje převážně do diverzifikovaného mezinárodního portfolia akciových fondů a fondů s pevným výnosem (fondů, které investují do akciových nástrojů, nebo do nástrojů s pevným výnosem). K dosažení investičních cílů může využít také jiných finančních nástrojů. Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině prostřednictvím systému Stock Connect, což je program vzájemného přístupu na trh, díky němuž investoři mohou obchodovat s vybranými cennými papíry. Fond uplatňuje aktivní správu, aby reagoval na měnící se tržní podmínky, mimo jiné pomocí fundamentální a behaviorální analýzy vedoucí k dynamické alokaci aktiv v průběhu času. Pozice fondu se proto může od referenční hodnoty podstatným způsobem lišit. Fond je aktivně řízen oproti investičnímu profilu sestávajícímu ze 50 % z dluhopisů denominovaných v eurech (referenční hodnota Bloomberg Euro Aggregate) a z 50 % z globálních akcií (referenční hodnota MSCI AC World (NR)), s šířkou pásma 20 %. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti kombinované referenční hodnoty. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenční hodnoty. Klademe důraz na stabilní růst kapitálu. Fond se snaží přidávat hodnotu prostřednictvím tří přístupů: (1) výběr v rámci akcií a dluhopisů a mezi nimi, (2) výběr v diverzifikované skupině fondů (3) rozhodnutí o diverzifikaci portfolia a řízení rizik. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 1 682,33 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Klíčové informace
Třída aktiv Smíšený
Číslo ISIN LU0119195963
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 23. 12. 1977
Benchmark 50% MSCI (AC) World Index (NR), 50% Bloomberg Euro Aggregate
Majetek ve fondu 826 594 997,13 EUR
Výkonnost
1 měsíc 1,07%
3 měsíce -2,55%
6 měsíců -3,34%
od začátku roku -12,91%
1 rok -12,18%
3 roky 4,59%
5 let 14,31%
od založení fondu 84,13%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.49%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
14,90

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů