NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK)

Tento fond je tzn. fondem fondů a investuje převážně do diverzifikovaného mezinárodního portfolia akciových fondů a fondů s pevným výnosem (fondů, které investují do akciových nástrojů, nebo do nástrojů s pevným výnosem). K dosažení investičních cílů může využít také jiných finančních nástrojů. Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině prostřednictvím systému Stock Connect, což je program vzájemného přístupu na trh, díky němuž investoři mohou obchodovat s vybranými cennými papíry. Fond uplatňuje aktivní správu, aby reagoval na měnící se tržní podmínky, mimo jiné pomocí fundamentální a behaviorální analýzy vedoucí k dynamické alokaci aktiv v průběhu času. Pozice fondu se proto může od referenční hodnoty podstatným způsobem lišit. Fond je aktivně řízen oproti investičnímu profilu sestávajícímu ze 25 % z dluhopisů denominovaných v eurech (referenční hodnota Bloomberg Euro Aggregate) a z 75 % z globálních akcií (referenční hodnota MSCI AC World (NR)), s šířkou pásma 20 %. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti kombinované referenční hodnoty. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenční hodnoty. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční hodnota, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou podfondu je euro (EUR) a tento podfond může mít expozici vůči jiným měnám než euro. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny podfondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto podfondu u této třídy akcií zůstává. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Klademe důraz na stabilní růst kapitálu. Fond se snaží přidávat hodnotu prostřednictvím tří přístupů: (1) výběr v rámci akcií a dluhopisů a mezi nimi, (2) výběr v diverzifikované skupině fondů (3) rozhodnutí o diverzifikaci portfolia a řízení rizik. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 31.1.2023
Hodnota podílu (NAV) 16 676,78 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5
Klíčové informace
Třída aktiv Smíšený
Číslo ISIN LU0405489047
Třída akcií X Cap CZK (hedged i)
Měna CZK
Založení třídy akcií 28. 10. 2009
Benchmark No BM
Majetek ve fondu 1 425 757 106,68 CZK
Výkonnost
1 měsíc 4,08%
3 měsíce 2,68%
6 měsíců -0,55%
od začátku roku 4,02%
1 rok -2,76%
3 roky 19,52%
5 let 36,68%
od založení fondu 160,59%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.32%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
23,20

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů