NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR)

Fond investuje převážně (minimálně ze 2/3) do portfolia emitovaného emitenty se sídlem ve státech Evropské unie a denominovaných v eurech. Fond uplatňuje aktivní správu k předvídání změn úrovně výnosů vládních dluhopisů eurozóny, výnosové křivky a rozpětí zemí v rámci eurozóny na základě fundamentální a kvantitativní analýzy. Pozice fondu se proto může od referenční hodnoty podstatným způsobem lišit. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost referenční hodnoty Bloomberg Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y. Referenční hodnota široce odráží prostředí dluhopisů denominovaných v eurech. Pro účely řízení rizik jsou mezní hodnoty dluhopisů a odchylek od země udržovány ve vztahu k referenční hodnotě. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 1.2.2023
Hodnota podílu (NAV) 148,73 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 3
Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0546916619
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 02. 05. 2011
Benchmark Bloomberg Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y
Majetek ve fondu 6 915 263,48 EUR
Výkonnost
1 měsíc 0,70%
3 měsíce -0,89%
6 měsíců -7,46%
od začátku roku 1,08%
1 rok -10,37%
3 roky -14,64%
5 let -12,90%
od založení fondu 47,43%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
0.85%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
8,50

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů