Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i)

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 1.3.2024
Hodnota podílu (NAV) 148,94 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5

Klíčové informace
Třída aktiv Fondy alternativní
Číslo ISIN LU0518135024
Třída akcií
Měna EUR
Založení třídy akcií -
Benchmark
Majetek ve fondu 1 206 144,26 EUR
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc -0,03%
3 měsíce -4,76%
6 měsíců -8,70%
od začátku roku -2,37%
1 rok -10,92%
3 roky 7,97%
5 let 13,62%
od založení fondu -40,90%

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek :
Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
n/a
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
n/a