NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR)

Fond investuje do společností poskytujících finanční služby, jako jsou banky, poskytovatelé spotřebitelského financování, investiční banky, správci aktiv a pojišťovny. Portfolio je diverzifikované napříč různými zeměmi. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s dobrým skóre na základě našeho systematického investičního procesu, za dodržení limitů vztahujících se na akcie a podsektory ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let se snažíme o překonání výkonnosti srovnávacího indexu MSCI World Financials (NR). Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Výběr akcií fondu se řídí analýzou fundamentálních a behaviorálních údajů a zahrnuje integraci faktorů ESG. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 18.1.2022
Hodnota podílu (NAV) 1 487,88 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0332192458
Třída akcií X Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 05. 05. 2008
Benchmark MSCI World Financials (NR)
Majetek ve fondu 5 328 740,36 EUR
Výkonnost
1 měsíc 5,63%
3 měsíce 2,67%
6 měsíců 15,15%
od začátku roku 2,06%
1 rok 32,61%
3 roky 38,31%
5 let 34,83%
od založení fondu 50,98%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.29%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
22,90

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů