NN (L) US High Dividend X Cap (USD)

Tento podfond podporuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky, jak je popsáno v článku 8 SFDR (na základě regulatorního souhlasu). Fond investuje primárně do společností založených, kótovaných nebo obchodovaných ve Spojených státech amerických, s atraktivním dividendovým výnosem (dividenda vyjádřená jako procentní podíl ceny akcie). Portfolio je diverzifikováno napříč obchodními sektory. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s atraktivními zisky z dividend, za dodržení limitů vztahujících se na akcie a sektory ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost referenční hodnoty S&P 500 (NR). Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenční hodnoty. Na základě důkladné analýzy cílových společností se snažíme vybírat ty nejslibnější akcie. Zaměřujeme se na společnosti se stabilními a relativně vysokými dividendami. Nakonec vybereme akcie těch společností, u nichž očekáváme, že budou nabízet udržitelný dividendový výnos díky své finanční a obchodní síle. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 31.1.2023
Hodnota podílu (NAV) 686,17 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0214495557
Třída akcií X Cap USD
Měna USD
Založení třídy akcií 31. 03. 2005
Benchmark S&P 500 (NR)
Majetek ve fondu 57 737 934,81 USD
Výkonnost
1 měsíc 1,95%
3 měsíce 5,87%
6 měsíců 2,08%
od začátku roku 1,95%
1 rok -1,58%
3 roky 23,27%
5 let 35,89%
od založení fondu 174,47%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o integraci rizik spojených s udržitelností naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.3%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
23,00

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů