NN (L) US Factor Credit P Cap (USD)

Fond investuje převážně do diverzifikovaného portfolia dluhopisů Spojených států denominovaných v amerických dolarech. Investujeme do firemních dluhopisů vysoké kvality (s ratingem AAA až BBB-). Fond používá aktivní správu k předvídání změn úrovně spreadů amerických podnikových dluhopisů a křivky rozpětí s udržováním mezních hodnot trvání a odchylek od kreditního rizika vzhledem k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost referenční hodnoty Bloomberg US Aggregate Corporate Index. Fond využívá systematický přístup k alokacím do dluhopisů investičního stupně investováním do souboru faktorů (například hodnota, carry a nízké riziko), které jsou součástí pouze dlouhodobých strategií založených na pravidlech. Faktory představují určité charakteristiky dluhopisů, které jsou hlavními hnacími prvky jejich budoucích výnosů. Například faktor „hodnota“ má za cíl těžit z vnímaného nesprávného ocenění, v jehož důsledku jsou dluhopisy vzhledem k fundamentálním veličinám levné, takže jejich výkonnost překonává drahé dluhopisy. Faktor „carry“ se snaží využívat tendenci, že dluhopisy s vyšším výnosem překonají výkonnost těch s nižším výnosem. Faktor „nízké riziko“ má za cíl těžit z tendence, že stabilní a nízkorizikové dluhopisy překonávají výkon dluhopisů s vyšším rizikem. Fond může investovat až 10 % svých čistých aktiv do podmíněných konvertibilních cenných papírů, což jsou komplexní dluhové cenné papíry, které lze po určité události vyměnit za akcie a které oproti tradičním konvertibilním dluhopisům představují dodatečné riziko. Za účelem řízení rizik fondu uplatňujeme přísná opatření v oblasti jejich monitorování. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 31.1.2023
Hodnota podílu (NAV) 1 243,99 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0546914754
Třída akcií P Cap USD
Měna USD
Založení třídy akcií 02. 05. 2011
Benchmark Bloomberg US Aggregate Corporate
Majetek ve fondu 14 922 849,89 USD
Výkonnost
1 měsíc 4,11%
3 měsíce 8,58%
6 měsíců -0,51%
od začátku roku 4,03%
1 rok -10,24%
3 roky -7,17%
5 let 6,93%
od založení fondu 314,66%
Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
0.85%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
8,50

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů